Veelgestelde vragen

Meer weten over nalaten aan cultuur

Heeft u na het lezen van onze website nog vragen over dit initiatief? Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Als uw vraag hier niet tussen staat dan kunt u contact opnemen met secretariaat@nalaten-aan-cultuur.nl.

Wat is het doel van dit initiatief Nalaten aan Cultuur?

Het doel van dit initiatief Nalaten aan Cultuur is bewustwording van de mogelijkheid om na te laten aan een culturele instelling voor iedereen in Nederland. Veel mensen zijn zich niet bewust van het feit dat zij de culturele instellingen die hen bij leven zoveel plezier en inspiratie hebben geboden, kunnen benoemen in hun testament om zo hun idealen ook na hun leven te laten voortleven.

Bovendien bieden wij met dit platform ook andere culturele instellingen de mogelijkheid zich bij dit initiatief aan te sluiten.

Waarom een culturele instelling opnemen in uw testament?

Als u datgene dat kleur geeft aan uw leven, wil laten voortleven dan kunt u overwegen om een of meerdere culturele instellingen in uw testament op te nemen. Met het benoemen van een culturele instelling in uw testament, zorgt u ervoor dat u de doelstelling die u een warm hart toedraagt ook na uw leven blijft steunen. 

Daarnaast beschikt een culturele instelling meestal over een ANBI-status, dat als belangrijk voordeel heeft dat de instelling daarmee is vrijgesteld van erfbelasting. Doordat de culturele instelling met ANBI-status geen erfbelasting behoeft te betalen, komt uw gehele nalatenschap ten gunste van de culturele instelling.

Hebben alle instellingen die aan dit initiatief Nalaten aan Cultuur deelnemen een ANBI-status?

Ja, alle acht instellingen die dit initiatief Nalaten aan Cultuur zijn gestart hebben een ANBI-status. ANBI  staat voor algemeen nut beogende instelling. De Belastingdienst kan een culturele instelling de ANBI-status geven en hiermee bepaalde belastingvoordelen toewijzen mits de instelling voldoet aan de vereisten van de Belastingdienst. Een van de belastingvoordelen van een culturele instelling met de ANBI-status is dat het over erfenissen geen erfbelasting behoeft te betalen.

Waarom is een goed doel met een ANBI-status vrijgesteld van erfbelasting?

ANBI  staat voor algemeen nut beogende instelling. De Belastingdienst kan een culturele instelling de ANBI-status geven en hiermee bepaalde belastingvoordelen toewijzen mits de instelling voldoet aan de vereisten van de Belastingdienst. Een van de belastingvoordelen van een culturele instelling met de ANBI-status is dat het over erfenissen geen erfbelasting behoeft te betalen.

Wat is een ANBI-status?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. De Belastingdienst kan een culturele instelling de ANBI-status geven en hiermee bepaalde belastingvoordelen toewijzen mits de instelling voldoet aan de vereisten van de Belastingdienst. Zo dient het goede doel zich voor 90% in te zetten voor het algemeen nut.

Een van de belastingvoordelen van een culturele instelling met de ANBI-status is dat het over erfenissen geen erfbelasting behoeft te betalen.

Hoe kan ik een culturele instelling benoemen?

Een nalatenschap kan in de vorm van een legaat een/of erfstelling, dat is opgenomen in uw testament. Een testament dient te worden opgemaakt door een notaris.

Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat?

Een erfstelling is een vastgesteld deel van uw bezit dat conform uw testament aan erfgenamen wordt toebedeeld. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel. 

Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. De grootte van het legaat is niet afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap. U kunt bijvoorbeeld uw familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag of (on)roerend goed als legaat aan een culturele instelling nalaten. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament.

Hoe weet ik of een culturele instelling is vrijgesteld van erfbelasting?

U kunt via de website van de Belastingdienst zelf controleren of een culturele instelling een ANBI-status bezit.

Kan ik mijn testament wijzigen?

Op ieder door u gewenst moment kunt u uw testament wijzigen. Voor het wijzigen van uw testament kunt u contact opnemen met uw notaris. Indien u uw testament wijzigt, vervalt hiermee uw oude testament.

Wat kan ik nalaten?

Behalve een geldbedrag in de vorm van een legaat of erfstelling kunt u ook een (on)roerend goed zoals bijvoorbeeld een huis, kunstwerk of ander specifiek omschreven deel uit uw boedel nalaten aan een culturele instelling.

Waar wordt mijn nalatenschap voor gebruikt?

Dat is afhankelijk van de culturele instelling die u hebt benoemd. Wilt u nalaten aan een specifiek project of doel van een bepaalde culturele instelling dan kunt u uw wensen tot uitdrukking brengen in uw testament. U kunt uw wensen ook bij leven al kenbaar maken en bespreken met de culturele instelling van uw keuze, zodat u er zeker van bent dat de instelling uw wensen goed tot uitvoering kan brengen.

Hoeveel culturele instellingen kan ik opnemen in mijn testament?

U kunt zoveel culturele instellingen als u zelf wilt benoemen in uw testament.

Wat is het verschil tussen het platform Nalaten aan Cultuur en de campagnes ‘Ik was hier’ in Rotterdam en ‘Geef toekomst aan cultuur’ in Haarlem?

Nalaten aan Cultuur wil landelijk bewustwording creëren en informeren over de mogelijkheden en roept andere culturele organisaties in Nederland op om zich daarbij aan te sluiten. Met de campagnes in Rotterdam en Haarlem vragen samenwerkende instellingen om lokaal bij te dragen door middel van een nalatenschap. De initiatieven dragen in de kern dezelfde boodschap uit: Laat cultuur uw nalatenschap zijn.

Hoe weet ik zeker dat mijn nalatenschap gebruikt wordt voor het doel dat ik voor ogen heb?

De culturele instellingen van Nalaten aan Cultuur hebben allemaal een contactpersoon die u kunt bellen of mailen. Overweegt u een specifiek doel in uw testament te benoemen, neem dan gerust contact op om te bespreken hoe dat binnen de doelstellingen van de betreffende organisatie past. Zo komt uw nalatenschap goed tot zijn recht.

Wat is een Fonds op Naam?

Een mooie manier om binnen de doelstelling van de culturele instelling gericht na te laten is het instellen van een Fonds op Naam. Dit kan bij leven maar ook met uw nalatenschap. U kunt dit kenbaar maken in uw testament. De meeste culturele instellingen bieden de mogelijkheid om met uw nalatenschap een Fonds op Naam in te stellen vanaf een bepaald bedrag. Voor meer informatie kunt u de website van de culturele instelling raadplegen of rechtstreeks contact opnemen met de culturele instelling van uw keuze.

Is een handgeschreven codicil voldoende om na te laten aan een culturele instelling?

Een codicil is een met de hand geschreven, gedagtekend en ondertekend stuk, waarin u kunt aangeven aan wie u bepaalde spullen (een schilderij, muziekinstrument of kledingstuk) wilt nalaten. Indien u overweegt om na te laten aan een culturele instelling dan volstaat een codicil niet. Indien u een culturele instelling wenst te benoemen in uw testament dan dient u dit op te nemen in een door een notaris opgemaakt testament.

Waarom uw testament bespreken met uw nabestaanden?

Het is goed om uw testamentaire wensen te delen met uw nabestaanden, zodat zij goed op de hoogte zijn en uw wensen kunnen respecteren. U kunt uw wensen ook vastleggen in een levenstestament.

Wat is een levenstestament?

In een levenstestament legt u vast wie en op welke wijze uw financiële, medische en persoonlijke zaken regelt als u dit zelf niet meer kunt. Zo houdt u zelf de regie.

Wat is een Erkend Goed Doel?

Een Erkend Goed Doel is een goed doel dat aan strenge kwaliteitseisen voldoet, die door het  Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) worden gecontroleerd.  Het CBF geeft de Erkenning uit als de culturele instelling voldoet aan deze kwaliteitseisen. In dat geval mag de culturele instelling het Erkend Goed Doel-logo op de website plaatsen, zodat u direct kunt zien of uw culturele instelling een Erkend Goed Doel is.

Kan een culturele instelling ook optreden als executeur?

Niet alle culturele instellingen bieden deze mogelijkheid. Om er zeker van te zijn of u uw culturele instelling kunt benoemen als executeur, kunt u het beste contact opnemen met deze culturele instelling. Als executeur is de culturele instelling van uw keuze verantwoordelijk voor de afwikkeling van uw nalatenschap. Het is daarom belangrijk uw motieven en wensen vooraf goed te bespreken met de culturele instelling.

Staat uw vraag er niet tussen?

Stuur dan uw vraag in een e-mail naar secretariaat@nalaten-aan-cultuur.nl

Meer informatie over de desbetreffende culturele instellingen

Wil u meer informatie en direct contact met de deelnemende culturele instellingen? Klik dan op de onderstaande knop: