Privacyverklaring

Nalatenaancultuur kan persoonsgegevens over u verwerken, wanneer u de website bezoekt of een e-mail stuurt naar ons e-mailadres. Nalatenaancultuur kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Nalatenaancultuur verwerkt uw e-mailadres (en andere informatie die u in de e-mail vermeld) om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Nalatenaancultuur uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten opdracht.

Nalatenaancultuur verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van Nalaten-aan-cultuur.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Nalatenaancultuur gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Nalatenaancultuur maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de webpagina’s van Nalatenaancultuur bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Nalatenaancultuur te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 

Nalatenaancultuur heeft hier geen invloed op. Nalatenaancultuur heeft Google geen toestemming gegeven om via www.nalaten-aan-cultuur.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@nalaten-aan-cultuur.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Nalatenaancultuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Nalatenaancultuur maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Nalatenaancultuur verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via secretariaat@nalaten-aan-cultuur.nl

: