Vanaf 15 november gaat het Joods Historisch Museum verder onder de naam Joods Museum. Het Joods Museum vormt samen met de Portugese Synagoge, de Hollandsche Schouwburg en het Nationaal Holocaustmuseum (opening 2023) het Joods Cultureel Kwartier. Het Kindermuseum gaat verder onder naam Joods Museum junior. De reden voor deze wijziging is dat de term ‘historisch’ het complete aanbod van tentoonstellingen en programma’s in het museum niet langer dekt.

Nieuwe koers

De ruggengraat van het Joods Museum is en blijft de 400 jaar Joodse geschiedenis in Nederland. Algemeen directeur Emile Schrijver: ‘Met die geschiedenis als vertrekpunt, biedt het museum een unieke blik op het heden en de toekomst. We bieden nu en in de toekomst ruimte aan kunstenaars die met hun werk reflecteren op de wereld om hen heen en wij geloven op die manier een belangrijke maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren.’

Het Joods Museum ontwikkelt tentoonstellingen, evenementen en educatieve programma’s die aanhaken op de actualiteit en aanknopingspunten bieden om complexe onderwerpen te bespreken en te ontwarren. Afgelopen jaar stond in de tentoonstelling Zijn Joden Wit? en het bijbehorende evenementenprogramma de positie van Joden binnen het identiteitsdebat en de hedendaagse antiracismebeweging centraal. In december opent de tentoonstelling Between Worlds met werk van de internationaal vermaarde kunstenaar Sigalit Landau. Haar werk raakt aan uiteenlopende actuele onderwerpen zoals klimaatverandering, de noodzaak van internationale samenwerking, de daarmee samenhangende politieke toekomst van haar geboorteland Israël en de maatschappelijke positie van de vrouw.

Lerend museum

Schrijver: ‘Wij beschouwen leren, verrijken en nuanceren als belangrijkste doelen, zowel voor de bezoeker en de samenleving, als voor het museum. Om goed te kunnen inspelen op wat er gaande is in de samenleving, staat het museum nadrukkelijk open voor de perspectieven van bezoekers. Zo inspireren we niet alleen de bezoeker zich te verrijken met kennis en ervaring, maar ook onszelf.’

Joods Cultureel Kwartier

Vier eeuwen Joodse cultuur in vier locaties op één vierkante kilometer.