Over ons

Contactgegevens

Stichting Nalaten aan cultuur
Denneweg 124, 2514 CL ‘s-Gravenhage

KVK 83326340
RSIN 862830151

Bestuurssamenstelling

Rien Meppelink Voorzitter
Piet Heijn Schoute Secretaris
Marije van der Pas Penningmeester
Mathilde Smit
Maurits Musch
Annemarie Dalenoord

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Nalaten aan cultuur ontvangt geen vergoeding.

Doelstelling

De Stichting Nalaten aan cultuur heeft ten doel de bewustwording over de mogelijkheden voor en de informatie en kennis over nalaten aan cultuur te vergroten voor iedereen in Nederland door de ontwikkeling van een platform en het opzetten van bewustwordingscampagnes. Daarnaast heeft de stichting het doel om de kennis over nalatenschappenwerving bij professionals in de cultuursector te vergroten.

De stichting streeft ernaar om een landelijke spreiding van culturele organisaties te bewerkstelligen en om zowel gevestigde als beginnende instellingen de kans te geven zich aan dit platform te verbinden. Het platform geeft een overzicht van alle deelnemende culturele instellingen waar men direct persoonlijk contact mee kan leggen.

Hoofdlijnen beleidsplan 2021-2024

Nalaten aan cultuur 2021

Jaarrekening 2021

Jaarverslag en financiële verantwoording werkt nalaten aan cultuur?

Stichting Nalaten aan cultuur is opgericht op 6 juli 2021.
Het jaarverslag en de financiële verantwoording over kalenderjaar 2021 zal in 2022 beschikbaar komen.