Eerste landelijke platform voor nalaten aan een cultureel goed doel

Negen prominente culturele instellingen slaan vanaf vandaag de handen ineen om gezamenlijk een breed publiek te bereiken en de aandacht voor nalaten aan een cultureel goed doel te vergroten. Hermitage Amsterdam en De Nieuwe Kerk, Holland Festival, Internationaal Theater Amsterdam, Koninklijk Concertgebouworkest, Mauritshuis, Nederlands Danstheater, Van Gogh Museum en Vereniging Rembrandt lanceren vandaag daartoe het nieuwe initiatief ‘Nalaten aan Cultuur’. Op de nieuwe website www.nalaten-aan-cultuur.nl presenteren de culturele instellingen zich met informatie, met mogelijkheden voor advies en om in gesprek te gaan over nalaten. Het is het eerste landelijke multidisciplinaire platform voor nalaten aan cultuur in Nederland. 

Uit het onderzoek Geven in Nederland dat tweejaarlijks aan de VU in Amsterdam wordt uitgevoerd, blijkt dat slechts 10% van de mensen die een goed doel in hun testament opnemen aan cultuur nalaten. Het onderzoek geeft ook aan dat mensen zich er vaak niet van bewust zijn dat nalaten aan cultuur een mogelijkheid is. Om deze bewustwording te vergroten zijn genoemde instellingen, als voortrekkers van dit initiatief, het platform ‘Nalaten aan Cultuur’ gestart.

Het is de bedoeling dat andere culturele instellingen, in verschillende disciplines (podiumkunst, muziek, erfgoed, beeldende kunst, cultuureducatie, nieuwe media), zich bij dit platform kunnen aansluiten zodat meer landelijke spreiding en culturele diversiteit ontstaat. Zij nodigen andere culturele instellingen van harte uit om zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Noraly Beyer, journalist en presentator, ambassadeur van het platform Nalaten aan Cultuur:

‘Ik ben zeer betrokken bij de culturele sector want juist kunst en cultuur brengen verdieping en leren je met een open blik naar elkaar en naar andere culturen te kijken. Verhalen moeten worden verteld. Nu maar ook in de toekomst. Zo wordt het culturele erfgoed van Nederland in alle diversiteit behouden. Nalaten aan cultuur zorgt dat ook onze toekomstige generaties die verhalen blijven horen en leren van die open blik. Het houdt de geschiedenis levend en draagt bij aan de maatschappij’.

Hadassah de Boer, presentator, ambassadeur van het Platform Nalaten aan Cultuur

‘Door de coronacrisis dreigen culturele instellingen om te vallen, en bestaat het risico dat het aanbod verschraalt. Misschien voelt u de behoefte om de sector te helpen, bijvoorbeeld door middel van een financiële bijdrage. In dat geval is het goed om te weten dat u kunt nalaten aan cultuur. Het is een mooie manier om hetgeen waarvan u heeft genoten, door te geven aan volgende generaties. Zo draagt u bovendien bij aan een duurzaam en gevarieerd cultuuraanbod’.

Cornald Maas, presentator, ambassadeur van het platform Nalaten aan Cultuur:

‘Nalaten aan kunst en cultuur is, zou ik denken, een betekenisvolle garantie voor de toekomst. Niks mooiers dan dat jonge(re) generaties straks ook kunnen ervaren hoe veelbetekenend, troostrijk en verbindend kunst en cultuur zijn, hoezeer ze voor een open blik zorgen, en voor wederzijds begrip. En vooral ook: hoeveel meer inzicht in het dagelijkse bestaan kunst en cultuur geven dan de verpletterende waan van de dag.’

Voor meer informatie

Mauritshuis – Boris de Munnick – Pers & Publiciteit
+31(0) 622 978 444/ b.demunnick@mauritshuis.nl

Hermitage/De Nieuwe Kerk – Martijn van Schieveen – Pers & Publiciteit
+ 31 (0) 6 51 64 74 55/ m.vanschieveen@hermitage.nl

Van Gogh Museum – Alain van der Horst – Pers & Publiciteit
+31(0) 6 21 81 70 65/ a.vanderhorst@vangoghmuseum.nl