Nalaten aan kunst en cultuur is, zou ik denken, een betekenisvolle garantie voor de toekomst – Cornald Maas