Wereldmuseum

Nalaten aan

Wereldmuseum

Het Wereldmuseum is ontstaan na hert samen gaan van het Tropenmuseum, het Afrika Museum en Museum Volkenkunde. Het Wereldmuseum Rotterdam is onze samenwerkingspartner. Eén museum met drie locaties waar we de verbindingen laten zien tussen mensen, culturen, het heden, verleden en de toekomst. We vergroten kennis door met onze mondiale collectie maatschappelijk relevante verhalen te vertellen vanuit meerdere perspectieven.

Over het Wereldmuseum

In de locaties van het Wereldmuseum kom je meer te weten over hoe mensen wereldwijd leven en hoe mensen gevormd worden door de wereld. Het Wereldmuseum moedigt aan om na te denken over wat het betekent om mens te zijn. Wat is onze connectie met de wereld om ons heen? Hoe staan we in relatie tot elkaar?

“Dit was de mooiste dag van de hele wereld!”

Leerling na een schoolbezoek aan ZieZo Marokko

“Ik geniet er zelf altijd enorm van als ik kinderen tijdens een museumbezoek zie veranderen. Kinderen die in de klas er niet zo uitspringen, maar dan tijdens zo’n bezoek helemaal tot leven komen. Het enthousiasme van de medewerkers spat er vanaf. En dat brengen zij over naar de kinderen.”

Leerkracht

Waarom nalaten aan
Wereldmuseum

Onze collectie van pakweg een half miljoen objecten vormt een archief van hoe de wereld werkt en is een inspiratiebron om te leren hoe mensen in de wereld leven. Hiermee inspireren wij tot wereldburgerschap en dragen we bij aan een gelijkwaardiger en rechtvaardiger wereld.

tropenmuseum Nationaal Museum van Wereldculturen

Hoe werkt het?

Schenkers maken het ons mogelijk om de hoogste kwaliteit na te streven bij het realiseren van onze missie. We maken een steeds wisselend programma van tentoonstellingen, onderwijs-en publieksactiviteiten voor een zo divers en groot mogelijk publiek. Jaarlijks ontvangen we zo’n 420.000 bezoekers in de musea waarvan 55.000 kinderen en jongeren met school komen. We doen onderzoek en we investeren in het vergroten van de toegankelijkheid, relevantie en duiding van de collectie. Met een (testamentaire) gift maakt u het ons mogelijk blikken te verruimen, te inspireren tot meer wereldburgerschap en daarmee bij te dragen aan een betere wereld.

Josine Hoogenraad Nationaal Museum van Wereldculturen

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan het Wereldmuseum kunt u contact opnemen met:

Josine Hoogenraad

josine.hoogenraad@wereldculturen.nl

088 0042916