Logo Veenkoloniaal museum veendam

Nalaten aan

Stichting Veenkoloniaal Museum

Het Veenkoloniaal Museum te Veendam is gehuisvest in de monumentale voormalige RHBS van Veendam. Met een klein enthousiast team, ondersteund door talloze vrijwilligers, zet Stichting het Veenkoloniaal Museum te Veendam al sinds 1939 de Groninger Veenkoloniën op de kaart. Naast historische exposities met de nadruk op de 19de eeuw, organiseert het museum verrassende kunstexposities. Het museum beheert tevens het oudste turfschip (1894) van de provincie Groningen en een Chevrolet (1928) afkomstig van expeditiebedrijf Jonker die door vrijwilligers respectievelijk in de vaart en op de weg worden gehouden.

Over het Veenkoloniaal Museum

Stichting Veenkoloniaal Museum is in 1939 opgericht met als doel de geschiedenis van de regio landelijk onder de aandacht te brengen en een podium te bieden aan beroeps kunstenaars. Zo exposeert in 1941 de uit Putten afkomstige Dorus Roovers (1897-1953) in Veendam. Roovers is actief in het verzet en duikt later dankzij zijn contacten, onder in Groningen. Tijdens zijn onderduikperiode blijft hij schilderen en het museum in Veendam bezit daarom naast werken van uit de regio afkomstige kunstenaars zoals Nico Bulder (1898-1964), Geert Hendrik Streurman (1892-1972), Bart Peizel (1887-1974), Herman Mees (1880-1964), ook werken van Dorus Roovers.

In de vaste tentoonstelling staat het museum stil bij de Gouden 19de eeuw als de regio tot ongekende bloei komt. Anthony Winkler Prins (1817-1908) werkt er van 1850 tot 1882 aan zijn encyclopedie. Het museum eert de encyclopedist met een Winkler Prins kabinet. Als enige museum in Nederland heeft het museum een Rigazaal die herinnert aan de handelsconnecties die de regio tot 1939 met Letland onderhield. Het museum bezit daarom diverse handelscontracten, Oostzeelepels, maar ook serviezen van Kuznetsov en de Riga porseleinfabriek, die als souvenir werden meegebracht. Op cultureel gebied werkt het museum daarom nog steeds samen met diverse musea in Letland.

“We hebben in de provincie Groningen (in Veendam) een schitterend Veenkoloniaal Museum. Daar zijn we trots op. Het is echt een parel. Een hele kleine groep professionals en heel veel vrijwilligers vormen een enthousiast team. Om het heden te begrijpen en te kunnen bouwen aan de toekomst is kennis van het verleden noodzakelijk. Musea zijn hierbij onontbeerlijk. Daar ligt een belangrijke overheidstaak, echter aanvullende ondersteuning van derden is absoluut noodzakelijk opdat musea die cruciale rol kunnen blijven vervullen en ons erfgoed blijvend veilig wordt gesteld. Alles bij elkaar voor ons reden om naast een vaste jaarlijkse gift, bij leven te legateren en bij te dragen aan de restauratie van twee schilderijen gemaakt in opdracht van W.A. Scholten, te weten; De Armenschool van Jacob Taanman (1836-1923) en Sla Dood van George Andries Roth (1809-1887). Scholten is van grote betekenis voor de ontwikkeling van de Veenkoloniën. Om dat besef blijvend te laten bestaan is nalaten zo belangrijk.”

Fam. Oosterveld

Veendam

Waarom nalaten aan
Stichting Veenkoloniaal Museum?

Regionaal historische musea zijn de laatste jaren helaas vaak door bezuinigingen verdwenen. Dankzij het enthousiasme van de bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers heeft het Veenkoloniaal Museum sinds 1939 vele stormen weten te doorstaan. Nog altijd draagt een grote schare donateurs bij aan het museum die graag willen laten zien dat de Groninger Veenkoloniën meer zijn dan een regio van turf, jenever en achterdocht. Met trots presenteren we het bij velen onbekende verhaal van de Gouden 19de eeuw als 60 % van de Nederlandse vloot uit onze regio komt en samen met de landbouw welvaart brengt. Welvaart die na de teruggang van de zeevaart resulteert in investeringen in de landbouwindustrie.

Dorus Veenkoloniaal Museum

Hoe steunen?

Met uw nalatenschap kunnen we onze collectie onderhouden en boeiende wisselexposities blijven organiseren. Het Veenkoloniaal Museum wil nadrukkelijk meer zijn dan een gebouw met vier muren en stimuleert participatie van jong tot oud en werkt daarom samen met het onderwijs en de bibliotheken in de regio. Daarnaast werken we tot aan de dag van vandaag aan uitwisselingen met culturele instellingen in Letland op het terrein van fotografie, schilderkunst en muziek. Het is in samenspraak mogelijk om uw nalatenschap te oormerken t.b.v. uitwisselingen met Letland, aankoop collectie en of onderhoud aan museumschip Familietrouw of de Chevrolet uit 1928.

Hendrik Andries Hachmer

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan Stichting Veenkoloniaal Museum
kunt u contact opnemen met:

Hendrik Andries Hachmer

hachmer@veenkoloniaalmuseum.nl

0598 364 224