van gogh sites foundation

Nalaten aan

Van Gogh Sites Foundation

De Van Gogh Sites Foundation zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van het erfgoed van Vincent Van Gogh. Van Goghs leven en werk en zijn vernieuwingsdrang vormen een blijvende inspiratiebron voor mensen wereldwijd. Met 39 Van Gogh Monumenten, tentoonstellingen op erfgoedlocaties en educatieve programma’s, geeft de Van Gogh Sites Foundation de betekenis van een van ’s werelds grootste kunstenaars door aan volgende generaties.

Over Van Gogh Sites Foundation

De organisatie bundelt en versterkt de activiteiten van lokale stichtingen en musea in Noord-Brabant:

  • Museum Vincentre in Nuenen;
  • Vincents Tekenlokaal in Tilburg;
  • Vincent van GoghHuis in Zundert;
  • Van Gogh Kerk in Etten-Leur;
  • Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch.

Via de aankoop van en investeringen in Van Gogh erfgoedlocaties en de uitvoering van educatieprogramma’s, werkt Van Gogh Sites Foundation aan haar missie om de betekenis van Vincent van Gogh voor Nederland te versterken.

“Dankzij de samenwerking tussen alle Brabantse Van Goghlocaties is het voor mij en andere gidsen mogelijk om vol trots het verhaal van onze voormalige dorpsgenoot Vincent van Gogh over te brengen. De Foundation zorgt ervoor dat wij steeds meer jonge bezoekers uit Nederland en van ver daarbuiten kennis kunnen laten maken met de betekenis van zijn werk.”

Hans Keijzer

Vrijwilliger Museum Vincentre

Waarom nalaten aan
Van Gogh Sites Foundation?

De plaatsen waar Van Gogh heeft gewerkt en gewoond, die hij heeft vastgelegd in zijn schetsen en schilderijen of waarover hij geschreven heeft, helpen ons zijn werk te begrijpen en de betekenis ervan te duiden. Veel van deze locaties zijn in de loop van de tijd verdwenen of aangetast, omdat er weinig aandacht voor was. Met haar activiteiten vraagt Van Gogh Sites Foundation aandacht voor de waarde van deze locaties en zorgt ze voor draagvlak voor het behoud ervan. 

De Hermitage Amsterdam

Hoe steunen?

Voor het realiseren van haar doel is Van Gogh Sites Foundation afhankelijk van giften en donaties. We zijn daarom op zoek naar de steun van particulieren, bedrijven en fondsen. Daarmee kunnen wij Van Gogh Monumenten aankopen en beschermen, tentoonstellingen maken en educatieve programma’s uitvoeren. We overleggen graag met u wat de doelbestemming van uw nalatenschap zou kunnen zijn en desgewenst kunnen we een fonds op naam inrichten.

Als u schenkt aan Van Gogh Sites Foundation, kunt u certificaten van aandelen van de Van Gogh Sites NV verkrijgen. Deze certificaten kunnen aan nabestaanden worden overgedragen. Daarmee kan een bewijs van eigendom van het Van Gogherfgoed in de familie blijven.

Frank van den Eijnden Directeur Van Gogh Sites Foundation

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan Van Gogh Sites Foundation
kunt u contact opnemen met:

Frank van den Eijnden

frank@vangoghbrabant.com

06 53630536