Logo van gogh museum

Nalaten aan

Van Gogh Museum

In het Van Gogh Museum is een van de mooiste en beroemdste kunstcollecties ter wereld te zien. Dagelijks inspireert het leven, het werk en de tijd van Vincent van Gogh een divers publiek. Het voornaamste doel van het museum is om dit te blijven doen. Om de prachtige collectie te behouden en velen er kennis van te laten nemen zijn duurzame steun en middelen essentieel.

Waarom nalaten aan het
Van Gogh Museum?

Steeds meer mensen nemen het Van Gogh Museum op in hun testament. Daarmee bekronen zij hun vaak levenslange band met het museum. Zij zijn verenigd in de Jo van Gogh – Bonger Circle. Dankzij deze betrokken donateurs kunnen wij: 

  • jonge conservatoren ondersteunen in hun ontwikkeling;
  • onderwijsprogramma’s ontwikkelen;
  • werken uit de collectie restaureren;
  • onderzoek doen.

Natuurlijk doen wij daar graag iets voor terug. Als lid van de Jo van Gogh-Bonger Circle kunt u rekenen op:

  • een jaarlijkse uitnodiging voor de opening van een bijzondere tentoonstelling;
  • diverse privileges die passen bij uw specifieke wijze van nalaten, zoals een exclusieve bijeenkomst waarin we u laten zien wat het museum doet op het gebied van onderzoek en educatie.

Op de foto: Jo Van Gogh-Bonger Circle

Musea behoren tot de belangrijkste culturele instellingen die we hebben. Ze beheren, conserveren en restaureren het erfgoed van de mensheid. Ze verzorgen tentoonstellingen rond de objecten die ze in bewaring hebben en maken zo de kennis die ze erover verzamelen openbaar. Ondanks de belangrijke rol die ze vervullen, worden ze vaak wat verwaarloosd als het om overheidsfinanciering gaat: van bepaalde musea, waaronder het Van Gogh Museum, wordt verwacht dat ze de benodigde inkomsten grotendeels zelf genereren. Een redelijke verwachting misschien, maar wel een die een serieuze impact kan hebben, vooral als het gaat om het bestuderen van de collectie, waarmee veel tijd is gemoeid.

Naast mijn grote waardering voor het werk van Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten, is het mijn vaste geloof in de kracht van kunst en de positieve rol van musea in onze complexe samenleving die mijn nalatenschap aan het Van Gogh Museum heeft bepaald. Financiering door derden is absoluut noodzakelijk om musea te laten voldoen aan hun primaire zorgplichten en de verspreiding van kennis over de kunstwerken die onder hun hoede zijn, en daar wil ik deel van uitmaken. Met mijn hulp kan het museum een aantal van zijn vaak minder zichtbare, maar niettemin fundamentele taken vervullen. Dan denk ik aan het doen van onderzoek, het verzorgen van publicaties en het opleiden van nieuwe generaties onderzoekers en curatoren. Welke betere erfenis kan een kunstliefhebber nalaten? De wetenschap dat mijn bijdrage zoveel mogelijk zal maken, geeft me vreugde in het heden en vertrouwen in een geweldige toekomst voor een instelling die zoveel te bieden heeft.

Anonieme donateur

Van Gogh Museum

Over het Van Gogh Museum

Na het overlijden in 1891 van Vincents broer Theo van Gogh erfden zijn weduwe Jo van Gogh – Bonger en hun eenjarige zoon Vincent Willem de hele collectie. Toen Jo in 1925 stierf, erfde ir. Vincent Willem zijn moeders deel en had hij daarmee de zorg over een verzameling werken van zijn oom van gigantische betekenis. Hij droeg de volledige collectie (schilderijen, tekeningen en brieven) in 1962 via een unieke overeenkomst met de Staat der Nederlanden over aan de Vincent van Gogh Stichting. Daartegenover heeft de Staat zich verplicht het Van Gogh Museum te bouwen, om daarmee te waarborgen dat de collectie voor iedereen en voor altijd toegankelijk is, want dát was de uitdrukkelijke wens van Vincent Willem.

‘’Het is goed om zoveel lief te hebben als men kan, want daarin is de ware sterkte, en wie veel liefheeft die doet veel, en die vermag veel, en wat in liefde gedaan wordt, dat wordt goed gedaan…’’

Vincent van Gogh

Hoe werkt het?

Wij prijzen ons gelukkig met de steun van particulieren, bedrijven en fondsen; dankzij hen kunnen we aankopen doen, tentoonstellingen organiseren en onderzoek en restauraties verrichten.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het Van Gogh Museum? Dan kunt u overwegen het museum op te nemen in uw testament. Wij stellen elke gift op prijs, van klein tot groot.

Met uw steun in de vorm van een erfenis of legaat, draagt u op heel persoonlijke wijze bij aan het beheer en behoud van deze unieke collectie voor volgende generaties en daarmee aan de toekomst van het Van Gogh Museum.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan het Van Gogh Museum
kunt u contact opnemen met:

Sonia Gunning

s.gunning@vangoghmuseum.nl

+3120 5708 717