logo Theaterwerkplaats Tiuri

Credits: Reinier de Vlaam

Nalaten aan

Theaterwerkplaats Tiuri

Sinds 2003 investeert Tiuri in de talentontwikkeling op gebied van theater en dans. Tiuri maakt het ongekende talent van podiumkunstenaars met een beperking zichtbaar. In de werkplaatsen in Breda en Roosendaal krijgt rauw en authentiek talent de ruimte om te groeien. Vervolgens komen de betrokken spelers via tal van praktijkgerichte projecten in verbinding met het culturele en maatschappelijke veld.

Dit levert ontroerende en leerzame ontmoetingen op die een fundamentele impact hebben op alle betrokkenen. Al doende brengt Tiuri de wereld van cultuur, onderwijs en zorg samen waarbij inclusie tastbaar wordt.

Credits: Reinier de Vlaam

Over Theaterwerkplaats Tiuri

Tiuri is ervan overtuigd dat in de erkenning van het talent van de spelers, bij het publiek ook een herkenning plaats. Het pure en impulsieve “mens zijn” dat wij van kinds af aan allemaal in ons dragen, raakt als wij ouder worden verdekt in onze cognitieve wereld. De spelers helpen je hier weer aan herinneren en maken iets wakker dat bij het volwassen worden in slaap lijkt te zijn gevallen. Het talent wordt hiermee overdrachtelijk, dit geeft de basis voor een eerlijke ontmoeting en voor oprechte inclusie. Tiuri maakt dit ongekend talent erkend.

De werkwijze van Tiuri is uniek: als eerste Nederlandse organisatie wordt de talentontwikkeling van de spelers volledig begeleid tot het professionele werkveld. De reis van de speler loopt hierbij door drie afgebakende omgevingen:

  • De werkplaats: hier ontdekt de speler met het artistiek team het talent.
  • Het praktijklab (Piak): de speler gaat de ontmoeting aan met de werkveldpartner. Hier staan uitwisseling, onderzoek en experiment centraal.
  • De compagnie (21): de speler kan zijn talent in dienst zetten van een professionele productie. Hier staat de ontmoeting met het publiek centraal.

Wilt u meer weten over het talentontwikkelingsmodel? Kijk dan op: www.theatertiuri.nl

“Stichting Theaterwerkplaats Tiuri maakt ongekend talent erkend. Stichting Theaterwerkplaats Tiuri heeft een sterke artistieke visie, met name wat betreft de emancipatie van deelnemers. Er is sprake van echte inclusie. Het gaat niet ‘om het meedoen’, maar om de erkenning van talent.”

Juryrapport KunstLoc (meerjarenregeling Provincie NB)

November 2020

“Inclusiviteit wordt omgezet in artistieke kwaliteit.”

Adviescommissie Cultuur BrabantStad (meerjarenregeling professionele kunsten)

Juni 2020

Waarom nalaten aan
Theaterwerkplaats Tiuri?

De organisatie is uniek omdat wij inclusie bewerkstellingen als een synthese van zorg, onderwijs en cultuur. Met haar werkwijze heeft Tiuri zich sinds 2003 zelfstandig ontwikkeld tot een gedifferentieerde organisatie die inmiddels een belangrijke verbindende functie heeft in het culturele veld. De organisatie heeft recent een innovatief model ontwikkeld waarmee de speler in alle fasen van de talentontwikkeling optimaal ondersteund wordt. Het talent krijgt ruimte om te groeien en daarmee wordt de speler autonomer in zijn functioneren.

Hoe werkt het?

Individuele kunstenaars, theatergezelschappen, onderwijs- en zorginstellingen en overheden zoeken actief samenwerking en kennisuitwisseling op met onze mensen voor én achter de schermen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan de innovatieve ontwikkeling van onze organisatie en het realiseren van maatschappelijke waarde? Onze activiteiten overbruggen sectoren, maar strikte scheiding van geldstromen in deze sectoren maakt financiering lastig. Met uw nalatenschap kunnen we beter deze overbrugging realiseren en kan inclusie daadwerkelijk plaats vinden.

Contactpersoon Theaterwerkplaats Tiuri Jelmer Lesterhuis

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan Theaterwerkplaats Tiuri kunt u contact opnemen met:

Jelmer Lesterhuis

info@theatertiuri.nl

076 572 9222