FOAM logo

Nalaten aan

Stichting Vrienden van BOEi

Een bibliotheek in een oude gevangenis, een theater in een voormalig fabriek, een school in een leegstaand ziekenhuis. Stichting Vrienden van BOEi geeft Nederlandse fabrieken, kerken, kloosters, boerderijen, watertorens, schoorstenen, silo’s, gevangenissen en kazernes een nieuw leven. Gebouwen en plekken die voor veel mensen historische betekenis hebben, krijgen na restauratie en herbestemming opnieuw betekenis. Een impactvolle investering in de volgende generatie.

Over Stichting Vrienden van BOEi

Stichting Vrienden van BOEi is in 2013 opgericht om zich sterk te maken voor bescherming en instandhouding van erfgoed in Nederland. De stichting werft fondsen voor projecten van BOEi en projecten van derden die zich met dezelfde passie en betrokkenheid inzetten voor erfgoed. Behoud kan alleen door de gebouwen ook te blijven gebruiken, en ze een nieuwe, maatschappelijke invulling te geven. Non-profitorganisatie BOEi heeft dat de afgelopen 25 jaar al bij meer dan 300 projecten laten zien.

Gelukkig heeft de waardering voor oude gebouwen de afgelopen jaren een vlucht genomen. We moeten zuinig omgaan met wat er nog staat. Het mooiste is wanneer je een pand treft in de oorspronkelijke staat en het dan vanuit de context en historie kunt herbestemmen naar de gebruikswaarde van vandaag. Herbestemmen behoeft een lange adem, en die heeft BOEi.”

Ton Meijer, oud-voorzitter Stichting Vrienden van BOEi en donateur

Waarom nalaten aan
Stichting Vrienden van BOEi

Het Zuiderziekenhuis te Rotterdam is een prachtig voorbeeld, het is een plek vol herinneringen voor duizenden Rotterdammers. De sloopvergunning voor dit prachtige gebouw uit 1939 was al binnen, maar BOEi wist met een aantal lokale partijen de gemeenteraad te overtuigen van behoud door herbestemming. Nu verrijst er het eerste gymnasium van Rotterdam Zuid, en krijgen jongeren er kansen die ze anders niet gekregen hadden. Tijdens de pauze kunnen zij straks ook genieten van een bijzonder wandkunstwerk, dat met hulp van Stichting Vrienden van BOEi volledig werd gerestaureerd.

Fotograaf: Jan van Dalen, BOEi

Hoe werkt het?

Alle gebouwen die we in Nederland nodig hebben, staan er in feite al. Het vergt alleen lef, tijd en geld, om van leegstaande gebouwen nieuwe plekken van ontmoeting te maken. Wanneer dat lukt, blijven niet alleen de gebouwen, maar ook de verhalen bestaan. Verhalen van mensen die verbonden zijn met de gebouwen worden opgetekend en gedeeld met toekomstige generaties. Daarnaast ontstaat er door herbestemming ruimte voor nieuwe hoofdstukken.

Dankzij bijdragen van sponsoren, fondsen en particulieren kunnen wij projecten realiseren die anders niet gerealiseerd kunnen worden. Projecten die ervoor zorgen dat prachtig Nederlands erfgoed niet verloren gaat, maar juist een impactvolle betekenis krijgt in de samenleving. Projecten die bijdragen aan een mooier Nederland. En met uw nalatenschap of legaat kunt u hier ook een belangrijke bijdrage aan leveren.

Anne van den Hul

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan Stichting Vrienden van BOEi sta ik u graag te woord.

Anne van den Hul

a.hul@vriendenvanboei.nl

033 760 0660 (kantoor)

06 11 662 670 (mobiel)