Logo leerorkest nederland

Nalaten aan

Stichting Leerorkest Nederland

Stichting Leerorkest Nederland is een muzikaal én een sociaal project. Kinderen in achterstandsposities leren een muziekinstrument te bespelen en samen muziek te maken in een orkest. Ze bouwen in deze positieve en stimulerende orkestomgeving zelfvertrouwen op en ze leren naar elkaar te luisteren. Ieder kind heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid in het muzikale geheel en door samenwerking oogsten ze samen applaus. Zo ontwikkelen kinderen zich tot wereldburgers van de toekomst.

Over Stichting Leerorkest Nederland

In 2005 startte het eerste Leerorkest in samenwerking met basisscholen in Amsterdam-Zuidoost. Onze innovatieve vorm van muziekonderwijs op school of in de wijk blijkt een succesformule. We werken samen met scholen en sociale organisaties in kwetsbare wijken in steeds meer plaatsen in Nederland en op de Nederlandse Antillen. Via leerorkesten met (professionele) muziekdocenten willen we zoveel mogelijk kinderen muziekonderwijs aanbieden. Het Instrumentendepot van het Leerorkest zorgt ervoor dat de duizenden leerlingen een instrument in bruikleen krijgen.

“Onze sociaalpedagogische aanpak in minstens zo belangrijk als onze muzieklessen. Gewone muziekles kun je geven aan kinderen die opgroeien met het idee dat ze ertoe doen, die mondig zijn en goed hebben leren luisteren. Die kinderen zijn er niet zoveel in lage inkomenswijken. Zij moeten eerst voelen dat hun instrument een rol heeft in het orkest. Dan nemen ze muziekles en een instrument bespelen heel serieus.”

Marco de Souza – Oprichter Stichting Leerorkest Nederland

Waarom nalaten aan
Stichting Leerorkest Nederland?

Instrumentaal muziekonderwijs is een investering in de samenleving van morgen. Een muziekinstrument bespelen stimuleert de cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling van een kind en activeert diepgaande sociale verbanden. Wij willen ieder kind deze kans geven.

De basis van ons muziekeducatieprogramma is het symfonieorkest. Deze vorm van samenspelen is geschikt voor grote groepen kinderen en íeder kind kan meedoen, ongeacht ervaring of talent. Om kansengelijkheid te bevorderen zijn we vooral actief in kwetsbare buurten. We zijn tegelijkertijd een sociale onderneming die een vruchtbare werkplek biedt aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, vmbo-leerlingen en vrijwilligers.

Stichting Leerorkest Nederland geeft kinderen de kans om spelers te zijn in plaats van buitenstaanders. Met uw nalatenschap kunnen we onze missie voortzetten en uitbreiden.

Hoe werkt het?

De impact van het bespelen van een muziekinstrument in een groep is voor kinderen in een kansarme positie buitenproportioneel hoog. Met steun van de overheid, fondsen, particuliere donateurs en sponsors hebben duizenden kinderen de vreugde van muziek maken mogen ervaren. En ze hebben een ontwikkeling doorgemaakt waar ze hun verdere leven profijt van hebben.

Particuliere schenkingen, Fondsen op Naam en nalatenschappen steunen via het Leerorkest het groeien en bloeien van kinderen als basis voor de maatschappij van morgen.

Overweegt u om na te laten aan het Leerorkest? Dan kunt u meer informatie aanvragen of een afspraak maken voor een vrijblijvend, persoonlijk gesprek via de gegevens op deze pagina. Alle informatie en gesprekken worden discreet en vertrouwelijk behandeld.

Anne Tanzi-Dozy

Heeft u nog vragen?

Oskar Zakrzewski

ozakrzewski@leerorkest.nl

+31 20 696 8371