Singer Laren

Nalaten aan

Singer Laren

Met werken van kunstenaars als Anton Mauve, Jan Sluijters, Kees van Dongen, Leo Gestel en Bart van der Leck toont Singer Laren het ontstaan en de bloei van het Nederlands modernisme. Naast schilderijen bevat de collectie een hoeveelheid prachtige beelden, waaronder zeven werken van Auguste Rodin. Hiermee heeft Singer de grootste verzameling van deze beeldhouwer in Nederland, met als hoogtepunt De Denker.

Over Singer Laren

Singer Laren bestaat uit een museum, villa, beeldentuin en theater. Het Amerikaanse echtpaar Anna en William Singer bouwde hier in Laren begin vorige eeuw de Villa De Wilde Zwanen. Hier ontvingen ze hun vrienden, onder wie vele kunstenaars. Samen brachten ze een indrukwekkende kunstcollectie bijeen. In 1956 werd er door Anna Singer een museum en een theater aan de villa gebouwd.

In het museum zijn wisselende tentoonstellingen te zien en vanaf het voorjaar 2022 permanent de Collectie Nardinc; dit is de collectie die Els Blokker-Verwer in 2018 aan het Singer Laren schonk.

De gratis toegankelijke beeldentuin is ontworpen door de internationaal bekende landschapsarchitect Piet Oudolf en is ingericht met beelden van hedendaagse Nederlandse kunstenaars die de relatie onderzoeken tussen cultuur en natuur. Elk kunstwerk gaat op geheel eigen wijze een verbinding aan met de natuur.

“Singer Laren is, in de geest van de oprichtster, de plek waar kunsten samenkomen, waar we de kunsten vieren.”

Jan Rudolph de Lorm, museumdirecteur

Waarom nalaten aan
Singer Laren

Anders dan veel andere culturele instellingen, ontvangt Singer Laren een bescheiden gemeentesubsidie en kunnen we bestaan door ons cultureel ondernemerschap, sponsoring en de steun van onze particuliere supporters. Daarom vragen wij ook aan u of u een bijdrage wilt doen om ons te helpen. Met uw hulp kunnen we de continuïteit van Singer Laren ook voor de volgende generaties borgen.

Els Blokker-Verwer over de schenking van de Collectie Nardinc: “De Collectie Nardinc is door Jaap Blokker en mij met heel veel liefde, plezier en passie opgebouwd. De collectie hoort bij Laren en bij Singer Laren voel ik me thuis. Ik vind het heel belangrijk dat de collectie bij elkaar blijft en ik hoop dat mensen die straks naar de schilderijen komen kijken, daar enorm van genieten, net zoals Jaap en ik dat altijd hebben gedaan.”

Hoe werkt het?

Singer Laren is een uniek particulier cultureel erfgoed dat geen rijks- en provinciesubsidies ontvangt. Singer Laren is aangewezen op eigen inkomsten en een bescheiden gemeentesubsidie. Een zeer belangrijke financiële bron wordt gevormd door erfenissen, legaten en schenkingen. Schenkingen en nalatenschappen zijn essentieel voor het voortbestaan van Singer Laren.

Er bestaan meerdere manieren om na te laten: u benoemt Singer Laren als erfgenaam, u geeft Singer Laren een legaat of u richt een Fonds op Naam op.

Singer Laren is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor heeft u als particulier verschillende mogelijkheden om giften aan Singer Laren van de inkomstenbelasting af te trekken. Singer Laren zelf hoeft over erfrechtelijke verkrijgingen geen erfbelasting te betalen.

Evert van Os

Heeft u nog vragen?

Graag helpen wij u met het opstellen van aktes, het bepalen van doelstellingen voor een fonds op naam en het nadenken over nalatenschappen. Hiervoor kunt u contact opnemen met:

Evert van Os
Algemeen directeur

evanos@singerlaren.nl

035-539 39 53.