Rijksmuseum

Nalaten aan

Het Rijksmuseum

Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die een waardevolle bijdrage leveren door vermogen en objecten te schenken, of na te laten. Hierdoor kan het Rijksmuseum voortbestaan. Voor iedereen. Voor nu en in de toekomst.

Over het Rijksmuseum

Het Rijksmuseum is voor 65% zelf verantwoordelijk voor zijn inkomsten. Daarom is iedere gift, groot of klein, zeer welkom. Schenken kan in de vorm van vermogen, of een object dat de collectie verrijkt. Er zijn verschillende mogelijkheden om het Rijksmuseum financieel te ondersteunen. U kunt bijdragen aan:

* Educatie en toegankelijkheid
* Collectie
* Tentoonstellingen
* Onderzoek, conservering en restauratie

‘Adembenemend. Dat is het goede woord. De sfeer, de kleuren, de ruimtes. Je wordt in het Rijksmuseum overdonderd door mooie dingen. De ziel van de kunstenaar. Die voel je hier. Die hangt hier. Dat alles overstijgende talent, dat gevoel van totale overgave, dat zit in die schilderijen. En dat is zoiets waardevols. Dat moet je koesteren. Dat mag niet verloren gaan. Iedereen moet dat kunnen ervaren. Daar geef ik alles voor. Want alleen dan, gaat het voor altijd door.’

Ninke Kast

Waarom nalaten aan
het Rijksmuseum

Met het opnemen van het Rijksmuseum in uw testament kunt u vermogen of objecten aan het museum nalaten. Uw nalatenschap blijft voor altijd verbonden aan het Rijksmuseum.

“Het Rijksmuseum is het mooiste huis van Nederland, hier horen mijn sieraden thuis.”

Marjan Unger, 2018

’De afdeing 19e eeuw is een plek waar ik al sinds mijn vroeg jeugd bijzonder graag ben. Ik ben hier opgegroeid. De sfeer. De schilderijen. Alles klopt. Kunst hoort bij ons leven. Vandaar dat ik deze afdeling ook graag steun. – Lorenz

‘Het Rijksmuseum is het belangrijkste huis van Nederland. Kunst wordt hier goed geconserveerd. Je kan erop vertrouwen dat wat je geeft, voor altijd voortleeft. En daar dragen wij uiteraard graag aan bij.’ – Helen

Helen van der Meij- Tcheng en Lorenz van der Meij

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende manieren waarop u per testament kunt nalaten.
Door een legaat in uw testament op te nemen kunt u een object of geldbedrag nalaten. Ieder bedrag is uiteraard zeer welkom. Dit kan een vast bedrag zijn, of een bedrag dat gelijke is aan een percentage van de waarde van uw nalatenschap. U kunt het Rijksmuseum ook benoemen als (een van de) erfgena(a)m(en.  Daarbij kan de voorwaarde worden opgenomen dat (een deel van) de erfstelling wordt toegevoegd aan uw eigen Fonds op Naam of een specifiek door u gekozen interessegebied.

Erfgenamen die hun erfbelasting (deels) voldoen met een kunstvoorwerp. Mogen de waarde ervan met 20% vermeerderen. Niet elk kunstvoorwerp komt hiervoor in aanmerking. Een speciale adviescommissie beoordeelt of het object voldoet. U kunt dit bij leven voordragen zodat u zeker weet dat uw erfgenamen straks van de kwijtscheldingsregeling gebruik kunnen maken. Het Rijksmuseum helpt graag bij deze procedure.

Alle schenkingen, erfstellingen en legaten aan het Rijksmuseum zijn geheel vrijgesteld van erf- en schenkingsbelasting. Vermogen kan worden geschonken of nagelaten aan het Rijksmuseum Fonds, de steunstichting van het Rijksmuseum. Objecten kunnen worden geschonken of nagelaten aan het Rijksmuseum.

Contactpersoon Jorien

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan het Rijksmuseum kunt u contact opnemen met:

Jorien Huisman

j.huisman@rijksmuseum.nl

020 67 47 133