Rijksmuseum van Oudheden

Nalaten aan

Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO)

Wij zijn overtuigd dat kennis en verhalen uit de geschiedenis het leven van nu verrijken. Daarom koesteren we de oudheid en de archeologie. We zorgen voor betrouwbare kennisoverdracht en -uitwisseling door middel van tentoonstellingen, educatie, wetenschappelijke bestudering en (inter)nationale activiteiten. Helpt u mee het verleden voor de toekomst te bewaren?

Over het Rijksmuseum van Oudheden

Het RMO brengt al meer dan tweehonderd jaar de oudheid en de archeologie tot leven. Iedereen kan in het museum leren en genieten van de oude beschavingen uit Egypte, de Klassieke Wereld, het oude Nabije Oosten en Nederland, van de prehistorie tot de late Middeleeuwen. Het is een plek van referentie waar de oudste geschiedenis van Nederland gekoppeld kan worden aan wat er in dezelfde tijd gebeurde in andere delen van de wereld.

“Als mijn kleinkinderen uit Nieuw-Zeeland op bezoek zijn, merk ik weer hoe bijzonder onze historie is. Daar is de oudste kerk 150 jaar. Hier bekijken ze vol bewondering de afdeling Archeologie van Nederland. Daardoor realiseer ik me dat dit museum een unicum is, in Nederland en internationaal. Wij willen dat die schatkamer bewaard blijft voor de volgende generatie.”

Dik Kompier

Schenker bij leven en toekomstige erflater

Waarom nalaten aan
het Rijksmuseum van Oudheden?

Nalaten is een mooie manier om uw liefde voor geschiedenis en oude culturen door te geven aan volgende generaties. Elke steun, klein of groot, is welkom. Juíst nu.

• Draag bij aan educatie zodat een nieuwe generatie zich kan laten inspireren door de Oudheid.
• Steun onze opgravingen, onderzoek en de uitbreiding van de bibliotheek, zodat het RMO de rol van archeologisch expertisecentrum kan blijven vervullen.
• Help ons met restauraties, conservering en het aankopen van belangrijke archeologische voorwerpen voor Nederland.

Foto 1: Dankzij het fonds op naam van mevrouw Barreveld heeft het RMO voor twee studenten de reis- en verblijfskosten voor hun deelname aan de opgraving in Tell Damiyah (Jordanië) betaald.>

Foto 2: Conservator Ruurd Halbertsma met het marmeren reliëf van een Amazone en krijger, aangekocht dankzij de BankGiro Loterij en twee particuliere fondsen op naam bij het RMO: het Eega van Asklepiosfonds en het Elisabet Huss Fonds.

Foto 3: Restauratie aan de Sarcofaag van Simpelveld, voor bezoekers live in het museum te volgen. Mogelijk gemaakt door steun van de Vereniging Rembrandt, de Turing Foundation en particuliere schenkingen.

“Aaltje Knoop en Dik Kompier hebben meerdere musea waar ze graag komen. Uiteindelijk kozen ze ervoor om een fonds op naam bij het RMO op te richten. Aaltje Knoop: “Bij het RMO hoef je voor een fonds op naam niet in één keer een groot bedrag neer te leggen. Wij schenken jaarlijks een bedrag, dat in vijf tot tien jaar tijd tot een mooi fonds groeit. Dat zorgt er ook voor dat wij minimaal vijf jaar betrokken worden bij het museum. En als wij overlijden krijgt het RMO een deel van de waarde van ons huis. Dat wordt in datzelfde fonds opgenomen. Het RMO is heel toegankelijk voor schenkers. Wij hebben met de directeur en assistent om de tafel gezeten en samen nagedacht over de invulling van het fonds. Onze gedeelde interesses komen samen in het fonds voor Antiek Textiel. Op deze manier kan mijn familienaam voortleven.”

Aaltje Knoop & Dik Kompier

Schenkers bij leven en toekomstige erflaters

Hoe werkt het?

U kunt het RMO op twee manieren in uw testament opnemen:
• als (mede)erfgenaam: hiermee geeft u het museum alleen of samen met andere erfgenamen recht op de nalatenschap.
• Als legataris: het museum ontvangt een vast geldbedrag, een percentage van de erfenis of specifieke goederen. Denk bij dat laatste aan een huis, of een bijzonder voorwerp.

Als u het RMO in uw testament heeft opgenomen, dan vernemen wij dit graag om kennis te maken en u uit te nodigen in het museum. Maar als u anoniem wilt blijven, hebben wij daar natuurlijk ook respect voor.

Fonds op naam
Wilt u dat uw nalatenschap ten goede komt aan een specifiek thema? En/of dat uw naam voor langere tijd verbonden blijft aan het museum?

U kunt bij leven of bij testament vanaf eenmalig €20.000 (of 5 x €4.000 / 10 x €2.000 periodiek) een fonds op naam bij het RMO oprichten. U bepaalt zelf de naam van het fonds. Samen spreken we een bestemming af die u na aan het hart ligt. Het beheer van het fonds ligt volledig bij het RMO.

We gaan graag in gesprek en zorgen samen voor een goede formulering in uw testament, zodat we zeker zijn dat we aan uw wensen kunnen voldoen.

Vrijstelling erfbelasting
• Het RMO is CBF-erkend en als algemeen nut beogende instelling (ANBI) vrijgesteld van erfbelasting. Wanneer u het RMO in uw testament begunstigt, komt uw schenking altijd geheel ten goede aan het RMO.
• Overweegt u om objecten te schenken? Daar kunnen fiscale voordelen aan zitten. Neemt u in dat geval eerst contact met ons op.

Vivian Baan

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan het Rijksmuseum van Oudheden kunt u contact opnemen met:

Vivian Baan

v.baan@rmo.nl

071 5163 107