Logo Prinses Christina Concours

Nalaten aan

het Prinses Christina Concours

Al 55 jaar schitteren jonge musici van 12-19 jaar op het podium van het Prinses Christina Concours. Talenten op het gebied van Klassiek, Jazz en Compositie spelen zich dikwijls een weg naar de Nederlandse top. Het Prinses Christina Concours (PCC) biedt een podium en advies aan alle deelnemers, helpt de toptalenten zich voor te bereiden op een toekomst met of in de muziek en inspireert de jongste groep van 4-12 jaar om muziek te gaan maken en op te treden.

Fotografie: MajankaFotografie

Over het Prinses Christina Concours

Elk kind moet ongeacht sociale of culturele achtergrond muziek kunnen maken en muzikaal talent kunnen ontwikkelen. De Concoursen en de Muziekwedstrijd vormen een prettige en veilige omgeving waarin zij het beste uit zichzelf halen en laten zien. De top krijgt extra begeleiding in de PCC Academy. De Classic Express, de rijdende concertzaal, bezoekt basisscholen in regulier en speciaal onderwijs. Daar treden prijswinnaars op, om de jongste groep te inspireren muziek te maken en te tonen hoe mooi klassieke muziek is.

Onze zoon (16) won in 2020 bij de Nationale Finale een prijs om op te treden bij het Festival Zeeland Klassiek. Voor dit optreden met een internationaal strijkkwintet heeft hij het Adagio van de Concierto de Aranjuez voor deze bezetting laten arrangeren. Het was een heel mooi en ontroerend optreden, de zaal was helemaal stil en het publiek gaf ook een staande ovatie aan hen. Het was een gouden ervaring die hij niet snel zal vergeten! Dank jullie wel voor het toekennen van deze prijs. En dank voor al jullie harde werk om de jonge musici in Nederland te ondersteunen!

Tiena en Patrick, ouders van Matthijs van Delft.

Waarom nalaten aan
het Prinses Christina Concours

Cultuur, en bij uitstek muziek, is ongeacht je geboorteplek, je sociale omstandigheden of je scholingsniveau een geweldig middel voor samenwerking, plezier, troost, creativiteit en concentratie. Muziek behoort tot onze eerste levensbehoeften, en ieder kind moet op zijn minst in aanraking gebracht worden met de mogelijkheid om ook zelf muziek te gaan maken. Het jonge toptalent verdient het om gestimuleerd, gezien en beluisterd te worden, om het geluk van muziek over te brengen.

Fotografie: Maarten Mooijman en MajankaFotografie

Hoe werkt het?

Met de steun van de overheid, fondsen, sponsors en particuliere donateurs organiseert het Prinses Christina Concours De Muziekwedstrijd, de Classic Express, het Klassiek Concours, het Jazz Concours, het Compositie Concours en de PCC Academy. Particuliere schenkingen, Fondsen op Naam en Nalatenschappen geven de projecten een basis voor continuïteit in moeilijke tijden. En u schenkt kinderen en jongeren de mogelijkheid bijzondere ervaringen op te doen, waarmee u hen het geluk van de muziek, of het geluk van een muzikale toekomst biedt. Wij spreken u graag wanneer u een erfenis, een legaat, een schenking of een Fonds op Naam overweegt: voor advies, overleg, of om u alvast te kunnen bedanken.

Mary-Ann Kamps

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan het Prinses Christina Concours kunt u contact opnemen met:

Mary-Ann Kamps

mary-ann.kamps@christinaconcours.nl

085-1050058 (kantoor)

06-21574225 (mobiel)