Cultuurfonds

Nalaten aan

het Prins Bernhard Cultuurfonds

Als u cultuur en natuur liefheeft, kunt u er ook na leven aan bijdragen met uw nalatenschap: een mooie manier om aan toekomstige generaties door te geven wat in uw leven van grote waarde is. Mede dankzij bijdragen van particulieren zoals u, kunnen wij deze rol vervullen. Als grootste particuliere cultuurfonds hebben wij de expertise uw nalatenschap een goede bestemming te geven.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen, expertise, beurzen, prijzen en opdrachten ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we al meer dan 80 jaar.

Het Cultuurfonds heeft het hoofdkantoor in Amsterdam. Daarnaast zijn er twaalf provinciale afdelingen die projecten ondersteunen van regionale of lokale betekenis.

Wij danken je nogmaals voor de zeer plezierige, inhoudelijk volledige en richtinggevende gesprekken waardoor we het resultaat hebben kunnen bereiken zoals dat inmiddels in onze testamenten vastligt.

Anonieme testateur

Waarom nalaten aan
het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds investeert in cultuur. Van dans tot beeldende kunst, en van bijzondere publicaties tot talentontwikkeling. Natuur is ons tweede speerpunt, met educatieprojecten, herstel van landschappelijke elementen, biodiversiteit en nog veel meer. Ook op provinciaal niveau is veel mogelijk, want het Cultuurfonds reikt tot in de haarvaten van de samenleving: de door ons gesteunde projecten zijn overal in het land, in dorpen en in grote en kleinere steden.

Credits: Jorrit Lousberg

Credits: Floris Heuer

Hoe werkt het?

U kunt het Prins Bernhard Cultuurfonds begunstigen met een legaat, waarbij u in uw testament vastlegt dat u een bedrag, een effectenportefeuille of onroerend goed nalaat aan het Cultuurfonds. U kunt het Cultuurfonds ook benoemen tot (mede-) erfgenaam. Vervolgens bepaalt u de bestemming van uw schenking. U kunt bijvoorbeeld een ongeoormerkte schenking doen aan het Cultuurfonds, of kiezen voor een schenking ten behoeve van een bepaald thema binnen de cultuur of natuur. Ook kunt u aansluiten bij een bestaand CultuurFonds op Naam, of een eigen CultuurFonds op Naam instellen.

Marceline - Credits Wessel Spoelder

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over het opnemen van het Cultuurfonds in uw testament of wilt u verkennen welke mogelijkheden het Cultuurfonds biedt, dan kunt u contact opnemen met Marceline Loudon. Zij staat u graag vrijblijvend te woord.:

Marceline Loudon
Adviseur Nalaten

M.Loudon@cultuurfonds.nl

020 520 6130