Paleis het Loo

Nalaten aan

Paleis Het Loo

Paleis Het Loo is een belangrijke historische plek voor de geschiedenis van Nederland en de Oranjes. Het compleet ingerichte 17e eeuwse paleis is samen met de tuinen en de stallen een uniek stuk Nederlands erfgoed om trots op te zijn. Door Paleis Het Loo op te nemen in uw testament kunnen wij het verhaal van onze koninklijke geschiedenis blijven vertellen aan de toekomstige generaties.

Luchtfoto Paleis Het Loo, Maarten van de Biezen

Over Paleis Het Loo

Paleis Het Loo investeert in de toekomst met een intensieve vernieuwing en verbouwing, zodat we ook de komende decennia onze groeiende aantallen bezoekers kunnen blijven ontvangen en inspireren. In 2023 heropent een compleet en vernieuwd museum over het Koningshuis, dat zich spiegelt aan de maatschappij en interessant is voor een brede culturele doelgroep. Onder de Bassecour, het voorplein van het historische paleis, wordt een moderne uitbreiding gerealiseerd van 5.000 m2 nieuwe ontvangst- en tentoonstellingsruimten en beide paleisvleugels worden ingrijpend verbouwd. In de nieuwe ondergrondse ruimtes en in de oostvleugel komt de nieuwe vaste presentatie De Oranjes en de westvleugel vormt met het Juniorpaleis een belevingswereld voor kinderen in school- en familieverband. Paleis Het Loo is dan zowel een historisch paleis als een hedendaags museum waar iedereen geïnspireerd raakt en zich welkom voelt.

“Door Paleis Het Loo op te nemen in ons testament, voelen we ons vandaag nog meer betrokken en blijven we ook na ons overlijden deel uitmaken van dit waardevolle historische erfgoed. “

Marion en Maarten Kwakkenbos

Waarom nalaten aan
Paleis Het Loo

Paleis Het Loo is een museum dat in belangrijke mate voor zijn inkomsten afhankelijk is van schenkingen en nalatenschappen. Door Paleis Het Loo op te nemen in uw testament, helpt u ons restauraties, onderzoek naar de collectie, tentoonstellingen en educatieve projecten mogelijk te maken. Met een nalatenschap draagt u op heel persoonlijke wijze bij aan Paleis Het Loo. Zo zorgen we samen dat iedereen nu en in de toekomst kan blijven genieten van dit unieke Nederlands erfgoed!

Renovatie Paleis Het Loo

Hoe werkt het?

U kunt Paleis Het Loo begunstigen in uw testament met een legaat (een door u vastgelegd bedrag) of met een erfstelling waarmee u Paleis Het Loo benoemt tot één van uw erfgenamen. Met een Fonds op naam kunt u uw toekomstige schenking nog persoonlijker maken. Hiermee verbindt u uw naam aan het toekomstige fonds en bepaalt u samen met onze directie de bestemming van uw voorkeur. Dit kan een bepaald onderdeel zijn van onze collectie of een vast thema waar uw interesse naar uitgaat, zoals bijvoorbeeld onze interieurs of de tuinen.

Annemarie Dalenoord

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan Paleis Het Loo kunt u contact opnemen met:

Annemarie Dalenoord

a.dalenoord@paleishetloo.nl

06-12789475