Logo Museum Catharijneconvent

Nalaten aan

Museum Catharijneconvent

Museum Catharijneconvent beheert de belangrijkste collectie kunst- en cultuurhistorische objecten van het christendom in Nederland. Bij de instandhouding van christelijk erfgoed heeft het museum een cruciale rol. Het is tegelijkertijd netwerkmuseum en kenniscentrum, met samenwerking en kennisontwikkeling als belangrijke pijlers. Maar onze horizon is breder dan alleen het christendom. Museum Catharijneconvent wil een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt en uitgebreid stil kan staan bij voorwerpen en verhalen die aanleiding kunnen zijn voor verdieping en reflectie.

Het christelijk erfgoed

Het christendom heeft een rijke geschiedenis. De hoeveelheid christelijke kunst en erfgoed, materieel en immaterieel, is dan ook groot. Doordat het christendom van oudsher erg divers is, kent dit erfgoed bovendien een grote verscheidenheid. Het vertelt ons niet alleen iets over het verleden, maar geeft ook inzicht in wie wij zijn, wat ons bindt en wat we belangrijk vinden. Dit erfgoed is dan ook van blijvende betekenis voor alle Nederlanders. Het geeft inzicht in de wortels en identiteit van onze samenleving.

“Ik vroeg mij af: Wat geeft mijn leven duiding? Ik kwam uit bij het christelijk erfgoed. Dat is waar ik graag over lees, naar kijk, me mee bezig houd. Omdat Museum Catharijneconvent een moderne, actieve hoeder van dat erfgoed is, binnen en buiten de muren van het museum, was dat voor mij een logische keus.’”

Hillebrand de Lange, heeft Museum Catharijneconvent in zijn testament opgenomen

Waarom nalaten aan
Museum Catharijneconvent

Als u Museum Catharijneconvent in uw testament opneemt, doet u iets heel bijzonders. U zorgt ervoor dat waardevol christelijk erfgoed bewaard blijft voor toekomstige generaties. Zodat zij de wereld om zich heen kunnen duiden en kennismaken met kunst, zingeving en religie. Of u nu een bepaald deel van de collectie wilt restaureren en ontsluiten, of liever bijdraagt aan waardevolle educatieprojecten; wij gaan graag met u in gesprek om te horen wat voor u belangrijk is.

Hoe werkt het?

Het is mogelijk om een bedrag of kunstvoorwerp op te nemen in uw testament (legaat), of Museum Catharijneconvent te benoemen tot (mede-) erfgenaam. Daarbij is het mogelijk, met een testamentaire bepaling, om een fonds op naam op te richten. U bepaalt dan zelf, in overleg met ons, waar u met uw nalatenschap aan gaat bijdragen.

Contactpersoon Marieke van Schijndel

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer informatie of kennis met ons maken? In een persoonlijk gesprek kunnen we uw wensen en de mogelijkheden bespreken. Wij horen graag van u!

Marieke van Schijndel, directeur

Als u een afspraak voor een persoonlijk gesprek wilt maken kunt u contact opnemen met Marieke van Schijndel (directeur), Anne Broeksma of Rob Tigelaar (medewerkers development). U kunt ook bellen of vraag onze brochure aan via fonds@catharijneconvent.nl.

info@catharijneconvent.nl

030 2313835