Nalaten aan

Het Mauritshuis

Het Mauritshuis toont het beste van de Nederlandse schilderkunst uit de zeventiende eeuw. In het hart van Den Haag bevindt zich de compacte en wereldberoemde collectie. Meesterwerken als Vermeers Meisje met de parelDe anatomische les van dr. Nicolaes Tulp van Rembrandt, Het puttertje van Fabritius en De stier van Potter zijn permanent te zien in de intieme museumzalen van het zeventiende-eeuwse monument.

Over het Mauritshuis

Ons museum bestaat al bijna tweehonderd jaar. De wortels van de collectie gaan echter nog verder terug. De kern van onze collectie bestaat uit de schilderijen die koning Willem I van zijn vader stadhouder Willem V erfde. De koning schonk die schilderijen aan het begin van de negentiende eeuw aan de nieuwe Staat der Nederlanden, waardoor ze de basis vormden voor onze collectie. Veel verzamelaars hebben sindsdien door schenkingen en nalatenschappen bijgedragen aan de groei van onze collectie.

Ruim tweehonderd topstukken van Hollandse en Vlaamse meesters hebben hun plaats in het klassieke interieur dat door de zijden wandbespanning, fonkelende kroonluchters en monumentale plafondschilderingen een aangename sfeer ademt. Interieurs van Jan Steen, landschappen van Ruysdael, stillevens van Coorte en portretten van Rubens geven een rijk en gevarieerd beeld van de schilderkunst uit de zeventiende eeuw.

Waarom nalaten aan het
Mauritshuis?

Het zal u niet zijn ontgaan: kunst en cultuur hebben het zwaar. Dit geldt ook voor het Mauritshuis. Door de coronacrisis zijn de opbrengsten uit museumbezoek drastisch teruggelopen. Ook andere inkomstenbronnen dreigen op te drogen. U kunt zich vast voorstellen wat dit kan betekenen. Minder mogelijkheden om oude meesters te behouden en te restaureren. Minder middelen om bijzondere tentoonstellingen te organiseren. Onvoldoende geld voor nieuwe aankopen.  

Het Mauritshuis wil de bezoekers van nu maar ook die van de toekomst laten genieten van het museum en de collectie.

“Toen wij na onze vijfenzeventigste verjaardag eens goed na gingen nadenken wat er met ons vermogen zou gebeuren wanneer wij beiden er niet meer zouden zijn, kwamen wij tot de conclusie dat niets doen in ieder geval geen optie was. Omdat wij geen kinderen hebben en onze lieve nichtjes en neefjes het allemaal uitstekend voor elkaar hebben en niets te kort komen, kwamen wij op de gedachte om ons vermogen een betere bestemming te geven. Eigenlijk hadden wij beide al heel snel hetzelfde idee, wij laten alles na aan ons favoriete museum het Mauritshuis.

Nadat wij het Mauritshuis als onze begunstigde hebben laten vastleggen in ons testament weten wij zeker dat ons vermogen de best denkbare bestemming zal krijgen en dat geeft ons een heerlijk en rustig gevoel.

Fred en Elly Meershoek

Toekomstige erflaters

Hoe werkt het?

Hecht u waarde aan kunst, cultuur en de geschiedenis van ons land? Dan wilt u ongetwijfeld dat onze wereldvermaarde collectie bewaard blijft. Voor deze en voor toekomstige generaties. En dat we in staat blijven om bij jongeren liefde en interesse te kweken voor oude meesters. U kunt hieraan een onmisbare bijdrage leveren door uw nalatenschap of een deel ervan toe te kennen aan het Mauritshuis.

Er bestaan meerdere manieren om na te laten: u benoemt het Mauritshuis als erfgenaam, u geeft het Mauritshuis een legaat of u richt een Fonds op Naam op. Benieuwd hoe uw vrijgevigheid kan voortleven in ons museum? Tijdens een persoonlijk gesprek bespreken we graag wat uw bijdrage voor het museum kan betekenen.

Het Mauritshuis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor heeft u als particulier verschillende mogelijkheden om giften aan het Mauritshuis van de inkomstenbelasting af te trekken. Het Mauritshuis zelf hoeft over erfrechtelijke verkrijgingen geen erfbelasting te betalen.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan het Mauritshuis
kunt u contact opnemen met:

Kristel van der Linden
Hoofd Development

k.vanderlinden@mauritshuis.nl

070 302 3442