Logo Keramiekmuseum Princessehof

Nalaten aan

Het Keramiekmuseum Princessehof

Keramiekmuseum Princessehof is het nationale museum over keramiek. Meer dan welk ander medium ook is keramiek van alle tijden en van iedereen. Door de mens gemaakt, gebruikt en gekoesterd, nuttig en verleidelijk. Keramiek is een spiegel van de cultuur en van de tijd waaruit zij voortkomt. Met zijn wereldberoemde collecties uit Oost en West is het Princessehof bij uitstek een inclusief museum dat culturen met elkaar verbindt.

Het museum is gevestigd in het stadspaleis van Maria Louise van Hessen-Kassel, stammoeder van ons koningshuis, en is het tevens de geboorteplek van de graficus M.C. Escher. Het Princessehof en het Fries Museum vormen samen een zeer efficiënte organisatie van twee zelfstandige en eigentijdse musea waar publiek en kwaliteit voorop staan.

Over het Princessehof

Het Princessehof is het enige rijksmuseum in het Noorden. De combinatie van het stadspaleis als museumgebouw, de wereldberoemde collectie, de verrijkende contextualisering en de zeer toegankelijke programmering van tentoonstellingen, educatie en activiteiten maken het Princessehof tot een bij uitstek gastvrije en verbindende plek: ‘exclusief voor iedereen’, hoge kwaliteit met een lage drempel.

Waarom nalaten aan
het Fries Museum?

Voor het Princessehof is de steun van particulieren, bedrijven en fondsen van onschatbare waarde: onze basisfinanciering voorziet maar voor iets meer dan de helft in ons budget. Elke vorm van financiële ondersteuning is daarom van harte welkom. Het geeft ons de mogelijkheid om spraakmakende tentoonstellingen te maken, onze collecties te versterken met topstukken, een beschadigd werk te restaureren, wetenschappelijk onderzoek te doen en onze programma’s voor onderwijs en publiek te intensiveren.

Hoe werkt het?

Draagt u keramiek, culturele verbindingen en het Princessehof een warm hart toe? Overweeg dan het museum op te nemen in uw testament. Daarmee levert u persoonlijk een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van het Princessehof, en zorgt u ervoor dat ook toekomstige generaties er kunnen genieten van en zich laten inspireren door keramiek en de verbindende kracht van cultuur.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan het Fries Museum of kunt u contact opnemen met:

Liesbeth van Keimpema
Relatiemanager

l.vankeimpema@princessehof.nl

058 – 205 00 48