Foto credits: Fadi Kheir

Nalaten aan

Holland Festival

Artistieke vernieuwing, innovatie en experiment zijn al sinds de oprichting in 1947 de kernwaarden van het Holland Festival. Elk jaar in juni toont het festival grensverleggende voorstellingen van makers van over de hele wereld, en nieuwe ontwikkelingen binnen de podiumkunsten. Van theater, dans, muziek, muziektheater en opera tot multidisciplinaire vormen en cross overs met beeldende kunst, digitale kunst fotografie en film.

Foto credits: Kurt van der Elst

Over het Holland Festival

Dankzij de reputatie die het Holland Festival in ruim 75 jaar heeft opgebouwd, is het in staat voorstellingen te tonen en soms ook te helpen realiseren die hier anders nooit te zien zouden zijn. Deze leiden vaak tot unieke en overweldigende ervaringen en nabeschouwingen die je lang bijblijven. Tijdens de afgelopen festivaledities waren dit bijvoorbeeld Kein Licht (2022; Nicolas Stemann en Philippe Manoury), When Paths Meet (2022; Sami Yusuf, Cappella Amsterdam en Amsterdams Andalusisch Orkest), TIME (2021; Ryuichi Sakamoto), het door Pierre Audi geregisseerde aus LICHT (2019, Karlheinz Stockhausen) en The Head & The Load van William Kentridge (2019). Het Holland Festival ziet het als zijn rol en kracht een katalysator te zijn van buitengewone voorstellingen.

Waarom nalaten aan
Holland Festival?

De wereld is in verandering, nu in een hoger tempo dan ooit. Ook het publieke debat is feller. Onderwerpen als identiteit, gender, institutioneel racisme of klimaat gaan iedereen aan. Daarom vindt het festival het van groot belang dat we (beter) leren kijken door de ogen van de ander. Een grote rol is daarbij weggelegd voor kunstenaars. Kunst biedt de toeschouwer een moment van bezinning en rust – een steeds schaarser goed in deze tijden. In dat moment kan een toeschouwer worden verrast, ontroerd of uitgenodigd tot nadenken over zichzelf, de maatschappij of de ander. Dit is waardevol omdat het, zelfs wanneer een werk niet expliciet geëngageerd is, de toeschouwer in staat stelt om andere perspectieven te zien, te voelen of te ervaren.

Het Holland Festival is ‘artist driven’: de kunstenaars, en daarmee de thema’s, het vakmanschap en de artistieke keuzes in hun werk, staan centraal in de programmering. Sinds 2019 is dit nog nadrukkelijker het geval, met de keuze voor jaarlijks wisselende associate artists. Door steeds een of twee kunstenaars aan een festivaleditie te verbinden, hun werk te tonen en met hen in gesprek te gaan over mogelijke hoofd- en contextprogrammering, ontstaan er nieuwe mogelijkheden tot verdieping en een duurzame verbinding tussen kunstenaar en stad. Associate artists reflecteren op de snel wisselende maatschappelijke en artistieke ontwikkelingen, niet alleen in hun eigen werk maar ook door hun interesse in andere makers en de voor hen relevante en urgente thema’s, waarmee het festival nog dichter aansluit bij de tijdgeest. Door deze samenwerkingsvorm en de diversiteit aan getoonde makers wordt de meerstemmigheid van de samenleving weerspiegeld in het festivalprogramma.

Foto credits: Tan Shaoyuan en Julian Mommert

Hoe werkt het?

Het Holland Festival krijgt subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Gemeente Amsterdam en kan daarnaast niet zonder de steun van fondsen, sponsors en particuliere schenkers om zijn internationale ambities waar te maken.

Al sinds de oprichting in 1947 wordt het Holland Festival mede mogelijk gemaakt door vele particuliere schenkers. Zonder hen zou het festival er niet zijn! Met uw steun kan het festival vernieuwen, uitdagen, raken, schuren, reflecteren en confronteren op allerlei niveaus. Met een nalatenschap kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het Holland Festival in de toekomst en mogelijk maken dat anderen hun blik op de wereld ook kunnen verruimen.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan Holland Festival
kunt u contact opnemen met:

Mathilde Smit

mathilde.smit@hollandfestival.nl

020 788 21 18