logo Theaterwerkplaats Tiuri

Nalaten aan

Het Zuidelijk Toneel

Al bijna 75 jaar is Het Zuidelijk Toneel hèt theatergezelschap van Noord-Brabant. Dit maakt het tot het langst bestaande grote toneelgezelschap van Nederland. Al vroeg een spraakmakend gezelschap dat klassiek repertoire onbevreesd bewerkte en nieuw werk bracht. Met een rijke historie aan artistiek leiders van Ivo van Hove tot Gerardjan Reijnders, Johan Simons en Matthijs Rümke. Sinds 2015 staat Piet Menu aan het hoofd als artistiek leider.

Over Het Zuidelijk Toneel

Vanuit het motto “Ik weet dat ik er ben omdat de Ander er is”, zet Het Zuidelijk Toneel onder leiding van Piet Menu theatrale ontmoetingen op, die het publiek prikkelen anders naar de wereld te kijken. Een podium is voor ons een plek waarop een provocatief, absurd, onmogelijk of zelfs optimistisch voorstel gedaan kan worden, dat gelijktijdig herkenning en vervreemding kan oproepen, zowel inhoudelijk als vormelijk. Via samenwerkingen en coproducties met allerlei organisaties willen we dat gesprek vormgeven.

“Hic sunt dracones, hic sunt leones. Hier zijn zeemonsters of hier zijn leeuwen. Zo werden op oude landkaarten ‘onontdekte’ gebieden aangeduid met het advies deze plekken te mijden. Die optie is er voor ons niet meer. De zeemonsters en leeuwen zijn er en ze praten terug. Ons theater als verbeeldingsmachine waar ruimte is voor strijd tussen woorden, gevoelens en beelden, maar ook opnieuw naar verbinding kan worden gezocht.”

Piet Menu

Waarom nalaten aan
Het Zuidelijk Toneel

Het Zuidelijk Toneel is een gezelschap dat veel (jonge) theater- en muziekmakers de kans geeft zich te ontwikkelen in de podiumkunsten. Daarbij vinden we het van belang dat we kaatsen tegen de wand van de maatschappelijke actualiteit. Nieuwsgierigheid, betrokkenheid en een kritische houding zijn daarbij richtingen voor onderzoek en reflectie. Een lichte toets wordt daarin uiteraard niet geschuwd. Maar bovenal is je verhouden tot de ander ons uitgangspunt, om zo jezelf beter te leren kennen.

Hoe werkt het?

Onze ambitie ligt in het betekenisvoller zijn, door samenwerking op inhoudelijke gronden met heel BrabantStad, binnen en buiten de kunsten. Via storytelling, creativiteit en verbeelding zuurstof te bieden aan complexe thema’s waar meerdere partijen mee omgaan. Hierin zoeken we connectie met bedrijven, organisaties en instellingen die met dezelfde thema’s bezig zijn.

Ook willen we ruimte bieden aan jong talent om binnen deze thema’s te kunnen maken.
Met uw nalatenschap kan Het Zuidelijk Toneel dit blijven doen ook wanneer het subsidie landschap er anders uit zal komen te zien.

Rick Spaan - Zakelijk Directeur

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan Het Zuidelijk Toneel kunt u contact opnemen met:

Rick Spaan
Zakelijke directeur

rick.spaan@hzt.nl

013-3344504