Het Scheepvaartmuseum logo

Nalaten aan

Het Scheepvaartmuseum

Kinderen in Het Scheepvaartmuseum – Foto Twycer

Het Scheepvaartmuseum staat bekend als een spraakmakend en toonaangevend museum met één van de meest bijzondere maritieme collecties ter wereld. Onze bezoekers genieten van het historische gebouw uit 1656 en ervaren in onze tentoonstellingen en publieksprogramma’s hoe sterk de maritieme wereld en de samenleving verbonden zijn. Jaarlijks inspireert ons museum honderdduizenden mensen wereldwijd met verhalen over de Nederlandse maritieme geschiedenis.

Over Het Scheepvaartmuseum

Bijna ieder aspect van de Nederlandse scheepvaartgeschiedenis vanaf de zestiende eeuw tot en met de eenentwintigste eeuw is in de uitgebreide collectie van Het Scheepvaartmuseum vertegenwoordigd. Onze collectie is daardoor een uitermate belangrijke bron van kennis en inspiratie voor het duiden van het maritieme verleden van Nederland. We positioneren ons als een toegankelijk internationaal kennis- en expertisecentrum op dit terrein. Dit kenniscentrum wordt gevoed door de expertise en het netwerk van een team van specialisten, conservatoren, onderzoekers en restauratoren.

“Dit jaar is het 105 jaar geleden dat de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (VNHSM) is opgericht. Al die jaren is de collectie blijven groeien dankzij de betrokkenheid van vele particuliere schenkers. In Het Scheepvaartmuseum kan iedere bezoeker, mede dankzij deze schenkers, de rijkdom van deze collectie ervaren.”

Rutger van Slobbe, voorzitter VNHSM

Waarom nalaten aan
Het Scheepvaartmuseum?

Het Scheepvaartmuseum wil de komende jaren de collectie nog beter zichtbaar maken en de kennis over de collectie uitbreiden. Hiermee geven we invulling aan onze rol als kenniscentrum voor maritieme geschiedenis. Een belangrijke speerpunt is de digitalisering van de unieke collectie handschriften en technische tekeningen. Ook zal onze bibliotheek zich richten op het vergroten van de online vindbaarheid van de bibliotheekcollectie en deze collectie verder uitbreiden. U kunt ons daarbij met uw nalatenschap helpen.

Kinderen tijdens een rondleiding door de Hoofdgalerij – Foto Twycer

Hoe werkt het?

Al jaren maken mensen met een passie voor water en de maritieme wereld de mooiste projecten mogelijk. Met uw nalatenschap kan Het Scheepvaartmuseum verhalen over ons maritieme erfgoed blijven vertellen in de vorm van tentoonstellingen, publicaties, educatieve programma’s en onderzoek. Maar ook restauraties verrichten of nieuwe aanwinsten doen voor de collectie. Zo kunnen ook toekomstige generaties genieten van bijzondere verhalen en kunstwerken uit de Nederlandse maritieme geschiedenis.

Er bestaan meerdere manieren om na te laten: u benoemt Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam (KvK 41214498) of de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (KvK 40530507) als erfgenaam of u neemt in uw testament een legaat op. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Cato

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan Het Scheepvaartmuseum of kunt u contact opnemen met:

Cato Ebeling Koning
Hoofd Development

cebelingkoning@hetscheepvaartmuseum.nl