CF_Logo-wit

Nalaten aan

het Cultuurfonds

Als u cultuur en natuur liefheeft, kunt u er ook na leven aan bijdragen met een nalatenschap: een mooie manier om aan toekomstige generaties door te geven wat in uw leven van grote waarde is. Nalaten kan aan één van de werkterreinen van het Cultuurfonds, maar u kunt ook kiezen voor het werk van het Cultuurfonds in het algemeen of een specifiek onderwerp, zoals cultuur of natuur in de provincie van uw keuze.

Over het Cultuurfonds

Cultuur verbindt ons. We hebben elkaar nodig. Want zonder ons geen cultuur. En zonder cultuur geen ons. Daarom investeert het Cultuurfonds elk jaar 35 tot 40 miljoen euro in cultuur en natuur in meer dan 3.500 projecten in Nederland en het Caribisch deel van ons Koninkrijk.

Wij danken je nogmaals voor de zeer plezierige, inhoudelijk volledige en richtinggevende gesprekken waardoor we het resultaat hebben kunnen bereiken zoals dat inmiddels in onze testamenten vastligt.

Waarom nalaten aan
het Cultuurfonds

Als cultuur en natuur u na aan het hart ligt, kunt u er ook na uw leven aan bijdragen met een nalatenschap. Een mooie manier om toekomstige generaties door te geven wat in uw leven van grote waarde is. Zo kunt u met uw nalatenschap een unieke rol spelen in behoud van cultuur en natuur. Uw begin van iets moois.

Credits: Jorrit Lousberg

Credits: Floris Heuer

Hoe werkt het?

U kunt het Cultuurfonds begunstigen met een legaat of erfstelling. Bij het opmaken van een testament moet er altijd tenminste éen erfgenaam zijn. Deze treedt in de rechten en plichten van de erflater. Daarnaast kunt u één of meerdere legaten opnemen waarbij u vastlegt dat u een geldbedrag of (on)roerend goed nalaat aan iemand of aan een instelling. Uw nalatenschap wordt, na afgifte van de legaten en aftrek van de kosten, onder de erfgenamen verdeeld.
Als u het Cultuurfonds benoemt tot legataris of erfgenaam kunt u in uw testament de bestemming aangeven voor het bedrag of de opbrengsten van uw nalatenschap.

Marceline - Credits Wessel Spoelder

Heeft u nog vragen?

 

Heeft u vragen over het opnemen van het Cultuurfonds in uw testament of wilt u verkennen welke mogelijkheden het Cultuurfonds biedt, dan kunt u contact opnemen met Marceline Loudon. Zij staat u graag vrijblijvend te woord.

Marceline Loudon
Adviseur Nalaten

M.Loudon@cultuurfonds.nl

020 520 6130