Nalaten aan

De Hermitage Amsterdam

De Hermitage Amsterdam heeft naam gemaakt als museum die de schitterende collectie van de wereldberoemde Hermitage in St.-Petersburg presenteert in Amsterdam. Daarmee is de Hermitage is al meer dan zestien jaar succesvol als cultureel ondernemer. We hebben een prachtig en stevig fundament gelegd met tientallen bijzondere kunsttentoonstellingen, miljoenen bezoekers en meer dan 100.0000 kinderen die gratis kunstonderwijs hebben gekregen in de Hermitage voor Kinderen. Bovendien heeft het museum als eerste innovatieve verduurzamingstrajecten geïmplementeerd in een museumgebouw dat ook een Rijksmonument is. Allemaal zonder subsidie.

In alles wat we doen zijn we mede afhankelijk van particuliere schenkingen. Opname van de Hermitage in uw testament heeft dus grote impact. U laat daarmee een gift na voor de toekomst, zodat we alle kinderen in groot Amsterdam de mogelijkheid kunnen blijven bieden om hun talent te ontdekken. En zodat we spraakmakende tentoonstellingen kunnen blijven organiseren in de Hermitage Amsterdam.

Over Hermitage Amsterdam

De Hermitage Amsterdam wil inspireren, verrijken en reflectie bieden met kunst en geschiedenis. Met tentoonstellingen en activiteiten ontsluiten we op een innovatieve manier werelderfgoed uit diverse museale collecties. Om te beginnen organiseren we voor het Nederlandse en internationale publiek tweemaal per jaar een grote kunsttentoonstelling uit de collectie van Staatsmuseum de Hermitage in St.-Petersburg. Met 3,5 miljoen objecten is het een van ’s werelds grootste musea.

Daarnaast bieden we onderdak aan andere museale collecties, van het Amsterdam Museum en Rijksmuseum (tentoonstelling Groepsportretten van de 17e eeuw) en Museum van de Geest | Outsider Art. Ook is er ruimte voor kleinere exposities, zoals van de jaarlijkse winnaar van de ABN AMRO Kunstprijs. Wij leggen er eer in om op duurzame wijze te ondernemen, faciliteiten te delen en samen te werken en om – gesteund door het bedrijfsleven en particulieren – met eigen middelen onze activiteiten te financieren. Wij zien talentontwikkeling als een essentiële taak en bieden met de Hermitage voor Kinderen continu kunstonderwijs waarbinnen ieder kind zijn artistieke talent kan ontdekken.

De Hermitage Amsterdam wordt bestuurd door de Nederlandse Stichting Hermitage aan de Amstel en toont kunst uit de collectie van de Hermitage in St.-Petersburg. Er is een nauwe samenwerking met de St.Hermitage. Echter De Hermitage Amsterdam is een onafhankelijke en zelfstandige juridische entiteit met eigen geldstromen en een eigen doelstelling.

Waarom nalaten aan
Hermitage Amsterdam?

In slechts tien jaar tijd heeft de Hermitage Amsterdam een stevige positie verworven binnen de Nederlandse museale wereld. Dit alles dankzij enthousiast ondernemerschap: het museum opereert tot op de dag van vandaag zonder subsidie.

In alles wat we doen zijn we mede afhankelijk van particuliere schenkingen. Opname van de Hermitage in uw testament heeft dus grote impact. U laat daarmee een gift na voor de toekomst, zodat we alle kinderen in groot Amsterdam de mogelijkheid kunnen blijven bieden om hun talent te ontdekken. En zodat we spraakmakende tentoonstellingen kunnen blijven organiseren in de Hermitage Amsterdam zoals binnenkort Oranjes&Romanovs, Matisse&Picasso en zelf een Hollandse Meesters II

Hoe werkt het?

Als u de Hermitage Amsterdam wil opnemen in uw testament kan dat bijvoorbeeld door een erfstelling of een legaat. Bel voor meer informatie met Martine Wouters (020 530 87 55) of kijk op onze website.

De Hermitage Amsterdam

Foto credits: Roy Beusker

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan De Hermitage Amsterdam 
kunt u contact opnemen met:

Martine Wouters

m.wouters@hermitage.nl

020 530 87 55 / 06 54 322 108