European Cultural Foundation logo

Nalaten aan

European Cultural Foundation

In heel Europa ontwikkelt en ondersteunt de European Cultural Foundation initiatieven in cultuur en maatschappij. Van het mede-vormgeven van Erasmus 35 jaar geleden – nu met 10 miljoen deelnemers het grootste uitwisselingsprogramma ter wereld – tot het steunen van de evacuatie van Oekraïense kunstenaars en kunstschatten in 2022; de European Cultural Foundation ondersteunt al bijna 70 jaar culturele, educatieve, duurzame en civil society projecten die bijdragen aan een gedeeld Europees thuisgevoel. Wij zijn daarin uniek.

Over de European Cultural Foundation

In 2022 werkten we met meer dan 120 organisaties samen, ondersteunden we meer dan 220 projecten met ons jaarbudget van net geen 7 miljoen euro en bereikten we, naar schatting, meer dan 300,000 Europeanen in alle Europese landen.

Onze programma’s bieden Europeanen de kans om over grenzen heen samen te werken. Onze collega’s van public policy breken nationaal en internationaal een lans voor een vergrote rol voor – en financiering van cultuur in Europees beleid.

‘Why you, you ask? Simple. I love Europe. Institutions and organisations that further the celebration and integration of its diverse people are worthy receivers of my charitable donations.’

Waarom nalaten aan
de European Cultural Foundation?

Cultuur staat wereldwijd onder druk, ook in Europa. De naweeën van de Corona-crisis en de oorlog in en tegen Oekraïne dragen daaraan bij. Onze missie om bij te dragen aan een gedeeld Europees thuisgevoel is nu net zo urgent als het was in 1954, ons oprichtingsjaar. Ook nu is het onze gezamenlijke plicht om pal te staan voor cultuur. En daarmee voor de diversiteit, levendigheid en toekomst van Europa

Foto door: Smoliyenko Dmytro

Hoe werkt het?

Elke dag werken 30 stafleden uit 16 landen op ons kantoor in Amsterdam samen met meer dan 120 partners uit geheel Europa aan die missie. We doen dat onafhankelijk, zonder winstoogmerk en zonder structurele bijdrage vanuit Europa of nationale overheden. 

Uw bijdrage komt ten goede aan projecten die Europa tot een betere plek maken – democratischer, met een grotere rol voor cultuur, en met oog voor diversiteit.

Voor elke gedoneerde euro gaat 94 cent rechtstreeks naar culturele initiatieven in heel Europa, inclusief financiering voor organisaties en individuen via onze open oproepen. 6 cent zal de overheadkosten van ECF ondersteunen, zodat we in de toekomst nog meer mensen en instellingen die het verschil maken kunnen helpen.

Heeft u nog vragen?

oor meer informatie over het nalaten aan de European Cultural Foundation kunt in het Engels contact opnemen met:

Ajda Milne

amilne@culturalfoundation.eu

020 573 38 68