EFM LOGO

Nalaten aan

de Embassy of the Free Mind

Museum Embassy of the Free Mind is een ontmoetingsplaats waar wijsheid uit de hele wereld wordt verzameld en gedeeld. Het is gevestigd in het monumentale Huis met de Hoofden op de Keizersgracht 123 in Amsterdam.

Museum Embassy of the Free Mind is ook het huis van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, collectie, een zeldzame boekencollectie (bestaande uit meer dan 30.000 boeken) met verschillende verzamelgebieden zoals oa. De Hermetische Filosofie, Alchemie, Mystiek, Kabbalah, Toaïsme, Sufisme, en Boedhisme. Alle boeken vertellen een ander verhaal, maar samen laten zij de verbondenheid der dingen zien. All is One.

Over de Embassy of the Free Mind

 De Embassy of the Free Mind en het Huis met de Hoofden zijn onlosmakelijk verbonden met Amsterdam en zijn geschiedenis van tolerantie en de vrijheid van meningsuiting. De auteurs in de Bibliotheca Philosophica Hermetica dachten zelfstandig, vrij van opgelegde denkkaders, na over levensvragen. Hun zoektocht biedt tijdloze inspiratie voor het omgaan met de vraagstukken en uitdagingen van nu.
Via tentoonstellingen, (kinder-) workshops, cursussen en lezingen brengt de Embassy of the Free Mind haar bezoekers in contact met deze schatkamer van het vrije denken.

Waarom nalaten aan
de Embassy of the Free Mind

Door na te laten aan de Embassy of the Free Mind streeft u samen met ons naar een samenleving waarin het vrije denken continu gewaarborgd wordt. Met uw bijdrage zorgen wij ervoor dat de collectie en haar gedachtengoed kan worden doorgegeven aan toekomstige generaties.

Wij zullen zorgen voor meer workshops, publicaties, cursussen, tentoonstellingen en lezingen, waarmee we de wijsheden uit onze boeken kenbaar zullen maken. Ook zal een deel besteed worden aan de digitalisering van onze boeken..

Dankzij uw nalatenschap kan het Huis met de Hoofden toekomstbestendig worden. De 3de en 4de verdieping van het monument dienen nog gerenoveerd te worden. U kunt daarbij helpen.

We nodigen u dan ook van harte uit om met ons in gesprek te gaan, zodat uw nalatenschap besteed wordt aan wat u belangrijk vindt. Samen met u werken we aan een thuishaven voor de vrijdenkers van vroeger, vandaag en morgen.

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende manieren om na te laten aan de Embassy of the Free Mind. U kunt na laten in de vorm van een legaat, waarbij u in uw testament een bedrag of object schenkt aan het museum. Anders kunt u het museum opnemen in uw testament als erfgenaam.

Het is ook mogelijk om een Fonds op Naam op te richten. Hiermee steunt u op de lange termijn, geeft u richting aan uw nalatenschap en krijgt deze een prominente plek binnen de Embassy of the Free Mind.

Donaties en nalatenschappen worden administratief geregeld via Stichting Het Wereldhart, de bestuursstichting van de Embassy of the Free Mind. Deze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

EFM CONTACTPERSOON

Meer weten?

Heeft u nog vragen over het nalaten aan de Embassy of the Free Mind? U kunt contact opnemen met:

Jasha van der Wel

jvanderwel@efm.amsterdam

+31 20 6258079