Rijksmuseum

Nalaten aan

Dordrechts Museum

Het Dordrechts Museum, Huis Van Gijn en Het Hof van Nederland zijn onderdeel van één organisatie onder de naam Dordrecht Museum. Wij geloven dat historisch besef en gevoel voor schoonheid het leven van iedereen kan verrijken en zo bijdraagt aan een betere samenleving. Deze verrijking willen we delen met een breed en divers publiek. Het Dordrechts Museum heeft een collectie met zes eeuwen Nederlandse schilderkunst. In het historische Huis Van Gijn beleven bezoekers hoe men rond 1900 woonde en werkte in een huishouden op stand. Het Hof van Nederland vertelt het verhaal van ons land, met de historie van de stad Dordrecht als staalkaart voor de Nederlandsche geschiedenis. Op deze historische plek vond in 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering plaats.

Over het Dordrechts Museum

Het Dordrechts Museum verbindt kunst en geschiedenis met maatschappelijke en artistieke actualiteit. We zijn een archief, museum en laboratorium tegelijk en programmeren zowel binnen als buiten de muren van onze gebouwen. Hierbij bieden we niet alleen een eigen programma aan maar reageren we ook op vragen uit de stad en werken we nauw samen met culturele- en maatschappelijke organisaties.

Waarom nalaten aan
het Dordrechts Museum

De steun van particulieren, bedrijven en fondsen is voor het Dordrechts Museum van grote waarde. Het geeft ons de mogelijkheid om onze collecties te versterken met topstukken, spraakmakende tentoonstellingen te maken, een beschadigd werk te restaureren of wetenschappelijk onderzoek te doen.

Draagt u het Dordrechts Museum een warm hart toe? Overweeg dan het museum op te nemen in uw testament. Met uw nalatenschap maakt u het voor toekomstige generaties mogelijk om zich te laten inspireren door kunst en cultureel erfgoed en te genieten van de veelzijdige collecties van het Dordrechts Museum.

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende manieren om het Dordrechts Museum op te nemen in uw testament. U kunt de het museum als erfgenaam opnemen in uw testament of nalaten in de vorm van een legaat. Dat kan een geldbedrag zijn maar ook een kunstwerk. Wij stellen iedere gift van harte op prijs. Graag bespreken we met u op welke manier u ons zou willen ondersteunen en welk specifiek onderdeel van onze museumactiviteiten u het meest aanspreekt.
Het Dordrechts Museum heeft de ANBI-status. U hoeft daarom over uw nalatenschap geen erfbelasting af te dragen. Zo komt uw nalatenschap volledig ten goede aan het Dordrechts Museum.

Manon Gommers

Heeft u nog vragen?

Bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn of wilt u graag eens van gedachten wisselen? Neem dan contact op met:

Manon Gommers, relatiebeheerder

malj.gommers@dordrecht.nl

(078) 770 5339