logo domunder

Nalaten aan

DOMunder

DOMunder is de prijswinnende historische attractie onder het Domplein in Utrecht. In DOMunder ontdek je de ondergrondse, verborgen ‘collectie’ aan archeologie, verhalen en erfgoed van 2000 jaar Utrecht. Naast het bieden van een unieke en authentieke beleving, is erfgoedparticipatie voor DOMunder het uitganspunt van alle activiteiten. Publiek kan meegraven in de archeologische opgraving onder het Domplein. Een community van vrijwilligers, bezoekers en partners ontwikkelen nieuwe projecten en producten. Het nalaten aan DOMunder maakt 2000 jaar Utrecht verder toegankelijk.

Over DOMunder

domunder

De stichting DOMunder is een particulier initiatief. Opgericht in 2006 om bewoners en bezoekers van Utrecht te verbinden aan het Domplein, de oorsprong én geboorteplek van Utrecht. Het hart en de ziel van de stad, dat nog niet altijd zo wordt ervaren. Vanuit de fascinatie voor het erfgoed en door te graven in het verleden, wil DOMunder het Domplein een podium en inspiratie laten zijn voor de dialoog over samen-leven: toen, nu en in de toekomst.

Waarom nalaten aan
DOMunder?

DOMunder is een uniek experiment in de Nederlandse erfgoedwereld door de archeologie van 2000 jaar Utrecht te beschermen én beleefbaar te maken. Het verder toegankelijk maken van de verborgen ‘collectie’ van Utrecht met de DOMunder-community draagt bij aan de transformatie van het Domplein tot de ontmoetingsplek van Nederland waar cultuur, erfgoed, religie en wetenschap samenkomen in het hier en nu.

‘Het mooie aan DOMunder vind ik dat het nooit ‘af’ is. Het is ‘work in progress’ er valt nog van alles te ontdekken op en onder het Domplein. Ik vind het erg leuk hier een bijdrage aan te mogen leveren.’

Vrijwilliger Dick

DOM DOMunder

Hoe werkt het?

Sinds de oprichting van DOMunder maken de bijdragen van sponsoren, fondsen en particuliere schenkers het mogelijk dat bewoners en bezoekers van Utrecht via verschillende projecten meer en meer in aanraking kunnen komen met het verborgen erfgoed van het Domplein. Projecten die meebouwen aan een duurzaam toegankelijk DOMunder. Projecten die meebouwen aan de samenleving.

Met uw nalatenschap of legaat aan een specifiek project of doel, kan DOMunder blijven investeren en initiatieven nemen voor het participatief toegankelijk en beleefbaar maken van de ‘collectie’ van 2000 jaar Utrecht. U kunt bijvoorbeeld bijdragen aan het door publiek verder graven onder het Domplein of het participatief ontwikkelen van het belevingsconcept voor Paleis Lofen. U verbindt verleden, heden en toekomst.

Tijn Pieren DOMunder nalaten aan cultuur

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan DOMunder kunt u contact opnemen met:

Tijn Pieren

tijn@domunder.nl

+31 (0)6 34 789 416