deBALIE Logo

Nalaten aan

De Balie

Wij halen de verhalen van de stad, het land en de wereld naar boven. We brengen groepen samen en geven burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid vruchtbare grond. Democratie en rechtsstaat kunnen immers alleen goed functioneren als geïnformeerde burgers én beslissers zich bewust zijn van democratische en rechtstatelijke principes en bereid zijn het gesprek met elkaar aan te gaan. Steun de gesprekken van de volgende generatie.

Over De Balie

De Balie is het oudste en meest toonaangevende cultureel-maatschappelijk instituut van Nederland, waar sprekers van over de hele wereld onafhankelijk en vrij hun kennis delen over cultuur, politiek en rechtstaat.
In onze dagelijkse programma’s – talkshows, tentoonstellingen, podcasts, debatten en theater – maken we ruimte voor twijfel, nuance en verschillende perspectieven; ruimte voor een echt gesprek.
We zien in dat dit niet vanzelfsprekend is in de samenleving, en daarom maken we ons hard om, elke dag opnieuw, met een onafhankelijke redactie onbesproken onderwerpen bespreekbaar te maken.

Waarom nalaten aan
De Balie?

Met uw nalatenschap zorgt u dat De Balie haar onafhankelijke journalistieke en artistieke producties kan blijven maken. Stimuleren van het publieke debat, openingen creëren waar vernauwing plaatsvindt, en geluiden versterken die steeds minder gehoord worden. Door mensen samen te brengen, in contact te komen met andersdenkenden en samen op zoek te gaan naar oplossingen. Vindt u het belangrijk dat deze gesprekken ook in de toekomst gevoerd kunnen blijven worden? Dat we ruimte blijven maken voor theater, journalistiek, literatuur en (podium)kunst als essentiële middelen voor het begrijpen van andere perspectieven? Dan kunt u De Balie opnemen in uw testament.

Hoe werkt het?

Wanneer u besluit De Balie op te nemen in uw testament, kunt u kiezen voor een erfstelling, een legaat of een fonds op naam. Bij een legaat laat u een vast geldbedrag na. Bij een erfstelling benoemt u De Balie tot erfgenaam, en wordt het nettobedrag van uw nalatenschap onder de erfgenamen verdeeld. Iedere schenking, klein of groot, draagt bij aan de onafhankelijke programmering van De Balie. Alle schenkingen, erfstellingen en legaten zijn geheel vrijgesteld van erf- en schenkingsbelasting. Misschien vindt u het fijn om eens langs te komen of een programma bij te wonen, wij gaan er graag met u over in gesprek.

De Balie, Berend Tol

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan De Balie kunt u contact opnemen met:

Berend Tol

berend.tol@debalie.nl

+31 (0)6 - 57560457