Logo leerorkest nederland

Nalaten aan

Artis

In ARTIS hebben vele generaties sinds 1838 talloze herinneringen gemaakt. De groene oase in de stad, waar je de verbinding tussen al het leven ontdekt. In ARTIS-Park, maar ook in ARTIS-Micropia en ARTIS-Groote Museum. En ARTIS verandert door. Dat kan alleen met de bijdragen en betrokkenheid van schenkers. Een belastingvrije schenking uit uw nalatenschap helpt ARTIS om ook volgende generaties te inspireren om verantwoordelijk met natuur om te gaan.

Over Artis

In ARTIS, de oudste dierentuin van Nederland in hartje Amsterdam, ontdek je al het leven. Je leert over het allerkleinste in ARTIS-Micropia. Je onderzoekt de grote vragen over ons bestaan in het Artis-Groote Museum. In het Planetarium laat je je meenemen naar de onmetelijkheid buiten onze aarde. En natuurlijk wandel je door ARTIS-Park, met zijn weelde aan dieren en planten. En overal waar je komt, voel en leer je dat alles met elkaar verbonden is.

“In de grote stad heb je weinig feeling met de natuur. Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met de diversiteit ervan. Dat er zoveel dieren uitsterven doordat hun habitat bedreigd wordt, doet ons wel wat. Binnen redelijke grenzen zouden we allemaal een bijdrage moeten
leveren om het tij te keren.”

Pieter van Delden en Hans van Andel –
Legaathouders van ARTIS

Waarom nalaten aan
Artis?

ARTIS zet zich in om onze planeet leefbaar te houden voor huidige en toekomstige generaties. Dat kan alleen met de bijdragen van mensen die dit doel en ARTIS een warm hart toedragen. Een schenking uit uw nalatenschap helpt ARTIS om de liefde en zorg voor de natuur door te geven. Zo draagt u bij aan natuurbehoud en -educatie, aan het welzijn van de dieren, bomen en planten in het park en het onderhoud en restauratie van de 26 rijksmonumenten.

Hoe werkt het?

 

Nalaten aan ARTIS kan in diverse vormen. In de vorm van een nalatenschap, waarin ARTIS de enige of mede-erfgenaam is. Het kan ook via een legaat, waarbij een vast bedrag of percentage van het nalatenschap aan ARTIS wordt geschonken.

Voor alle vormen geldt dat schenken aan ARTIS belastingvrij is omdat ARTIS een als stichting erkend goed doel is met ANBI-status en CBF-keurmerk. Uw erfenis of legaat komt dus geheel ten goede aan ARTIS. Wij aanvaarden nalatenschappen altijd beneficiair. Dit betekent dat ARTIS de erfstelling alleen accepteert als deze positief is.

Steun is nodig om ARTIS te laten voortbestaan, toekomstbestendig te maken en te houden. Draagt u daar ook aan bij door ARTIS op te nemen in uw testament?

Roelof Voorintholt Muziekgebouw

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan ARTIS kunt u contact opnemen met:
Judith Bruijn

j.bruijn@artis.nl

+31 20 5233 633