Anne Frank Stichting

Nalaten aan

Anne Frank Stichting

Het Anne Frank Huis in Amsterdam is de plek waar Anne Frank zat ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef. Op 3 mei 1960 opende het Anne Frank Huis officieel zijn deuren als museum en zestig jaar later spreken Annes dagboeken en de onderduikplek nog altijd tot de verbeelding van de meer dan 1 miljoen bezoekers. De waardering voor het museum is hoog, evenals de belangstelling voor het levensverhaal van Anne Frank en de lering die daaruit getrokken kan worden.

Over Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek beheert waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef.  Met Annes levensverhaal als basis ontwikkelen we educatieve programma’s en publicaties. We beheren de collectie en stellen het onderduikpand open voor publiek. We willen zo jongeren bewustmaken van de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten.

‘’Wat is gebeurd, kunnen we niet meer veranderen. Het enige dat we kunnen doen is van het verleden leren en beseffen wat discriminatie en vervolging van onschuldige mensen betekenen.”

Otto Frank

1970

Waarom nalaten aan
Anne Frank Stichting?

Het Anne Frank Huis is een uniek museum, het is een plek van herinnering. Het huis plaatst de bezoeker terug in de tijd en stimuleert hen om zich voor te stellen hoe het geweest moet zijn om in deze kleine kamertjes te leven onder de constante dreiging ontdekt of verraden te worden. Door een bezoek aan het Anne Frank Huis gaat men nadenken over de Tweede Wereldoorlog en de wereld waarin we nu leven.  

“Mijn dochter en ik waren zeer geraakt door het bezoek. Dankbaar voor ons leven in vrijheid. Laten we met elkaar zorgen voor een rechtvaardige en verdraagzame samenleving.”

Bezoeker Anne Frank Huis

Anne Frank Stichting

Hoe steunen?

De Anne Frank Stichting is een onafhankelijk, niet-gesubsidieerd museum. Met uw donatie draagt u bij aan de uitvoering van onze missie: het beheer en de openstelling van Anne Franks onderduikpand, het wereldwijd onder de aandacht brengen van Anne Franks levensverhaal en het ontwikkelen van educatieve programma’s.

Als u de Anne Frank Stichting een warm hart toedraagt dan kunt u ons opnemen in uw testament.  Met uw steun in de vorm van een erfenis of legaat draagt u bij aan de doelstelling en de toekomst van de Anne Frank Stichting. Iedere gift is van harte welkom.

Saskia Mathéron

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan Anne Frank Stichting
kunt u contact opnemen met:

Saskia Mathéron

s.matheron@annefrank.nl

020 55 67 100