logo friesmuseum

Nalaten aan

Het Amsterdam Museum

Het Amsterdam Museum nodigt als innovatief stadsmuseum bewoners en bezoekers van Amsterdam uit om mede-eigenaar te worden van de stad – een metropool in het klein. Dat doen we door de stad te vieren, maar ook door de mindere kanten bespreekbaar te maken en te onderzoeken wat beter kan.

Afb. 1: Regentessen van het Burgerweeshuis, 1683, Adriaan Backer. Afb. 2: Monument der Regentessen, 2019, Natasja Kensmil.

 

Over het Amsterdam Museum

We presenteren tentoonstellingen over een breed spectrum aan stedelijke onderwerpen. Hierin delen we kennis, tonen we kunst en erfgoed, en vertellen we relevante verhalen – van vroeger, nu en de toekomst. Historische en hedendaagse verhalen die Amsterdam maken tot wat ze is, in al zijn gedaantes. Dit doen we op onze museale locaties in de historische binnenstad – de Amsterdam Museum-Vleugel aan de Amstel, Huis Willet-Holthuysen en het straks geheel gerenoveerde Burgerweeshuiscomplex. Dit doen we ook samen met partners op locaties in stadsdelen als Nieuw-West, Zuidoost en Noord.

Aan de basis van de collectie van het Amsterdam Museum stonden en staan mensen die hun verzameling of object(en) aan de stad wilden schenken. Zo was het Louisa Willet-Holthuysen die per testament in 1895 haar huis, collectie én een groot geldbedrag aan de stad schonk. Haar huis werd een nog steeds bestaand museum: Huis Willet-Holthuysen. Tot op de dag van vandaag wordt de collectie door kleine en of groter(e) schenkingen uitgebreid. Door deze genereuze schenkingen zijn we in staat om het Amsterdamse verhaal steeds beter te vertellen voor de huidige bezoekers als voor toekomstige generaties.

Thijs Boers – conservator Amsterdam Museum | Huis Willet-Holthuysen

Waarom nalaten aan
het Amsterdam Museum?

De collectie van het Amsterdam Museum telt ruim 100.000 objecten en bestaat uit verzamelingen, schenkingen en aankopen die gerelateerd zijn aan het Amsterdam van toen en nu, en die ook voor de toekomst van grote waarde zijn. Kunstwerken en historische voorwerpen werden oorspronkelijk geschonken of aangekocht door het stadsbestuur en stedelijke instellingen. Vanaf de negentiende eeuw hebben eveneens verschillende burgers en particuliere instellingen hun kunstcollecties nagelaten aan de stad en daarmee de collectie van het Amsterdam Museum tot op de dag vandaag verrijkt. Sinds de oprichting in 1926 koopt het museum ook zelf aan. Met uw schenking voegt u zich in een rijke traditie.

Afb. 1: M54, 2017, Brian Elstak.
Afb. 2: Louisa Holthuysen (1824-1895), 1840 -1860.

 

Hoe werkt het?

Om voor de huidige én komende generaties belangrijk Amsterdams cultureel erfgoed te behouden en ‘toekomstig’ erfgoed vast te leggen, kunnen wij niet zonder steun van onze begunstigers. Al vele jaren maken bijdragen van hen die het museum een warm hart toedragen, onze activiteiten mogelijk. Hieronder vallen bijzondere tentoonstellingen, restauraties, nieuwe aankopen en educatieve programma’s.

U kunt het Amsterdam Museum als erfgenaam opnemen in uw testament of nalaten in de vorm van een legaat. Dat kan een geldbedrag zijn, maar ook een (kunst)object. Elke gift is meer dan welkom, groot of klein. Graag leiden wij u rond door onze tentoonstellingen, tonen wij u onze andere museumactiviteiten en geven wij u nadere toelichting. De vormgeving van uw eventuele steun bespreken wij graag met u samen.

Anne Tanzi-Dozy

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over nalaten aan het Amsterdam Museum kunt u contact opnemen met:

Anne Tanzi-Dozy
Medewerker Development
Aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

a.tanzi-dozy@amsterdammuseum.nl

+31 6 14 99 44 96

+31 20 5231 742