Ook meedoen? Ja, graag!

Met elkaar willen wij de aandacht vergroten voor nalaten aan cultuur. De missie van de negen startende culturele instellingen is om voor de gehele culturele sector het bewustzijn over nalaten aan cultuur bij het Nederlandse publiek te vergroten en daarmee meer inkomsten uit nalatenschappen voor cultuur te verwerven. 

Heel graag doen wij dit vanaf 2021 samen, met andere grote en kleine culturele instellingen in heel Nederland, om met elkaar een groot netwerk te vormen en een platform te laten groeien voor bezoekers die meer willen weten over nalaten aan culturele instellingen.

Voorwaarden – waar moet mijn organisatie aan voldoen?

Om mee te doen vinden wij de volgende voorwaarden belangrijk:

  • De organisatie heeft een ANBI status, en is daarmee vrijgesteld van erfbelasting
  • De organisatie heeft een meerjarige exploitatie voor de realisatie van activiteiten
  • Op de eigen website is er informatie te vinden over de mogelijkheid tot nalaten en is er een contactpersoon beschikbaar
  • De organisatie is bereid om een jaarlijkse financiële bijdrage (naar rato) te reserveren voor deelname 

Voor meer informatie over de voorwaarden en de kosten, kunt u contact opnemen met secretariaat@nalaten-aan-cultuur.nl